Pielęgnacja

Codziennie: Stosujemy zrównoważoną pod względem składników dietę. Zwracamy uwagę na ogólny wygląd psa, jego nastrój, zachowanie, apetyt. Zwracamy uwagę przy wypróżnianiu czy nie ma zatwardzenia, biegunki itp. Pielęgnujemy szatę (oliwimy lub/i zakładamy papiloty co kilka dni, dot. psów tzw. ozdobnych :)). Przemywamy oczy (jeśli zachodzi taka potrzeba).