Choroby odzwierzęce

Choroby odzwierzęce (antropozoonozy) to choroby, które w sposób naturalny mogą zostać przeniesione ze zwierząt na człowieka. Do chorób odzwierzęcych należą choroby zakaźne (infekcyjne) wywoływane przez drobnoustroje, do których można zaliczyć przede wszystkim bakterie, wirusy, czynniki subwirusowe, riketsje i grzyby oraz choroby pasożytnicze (inwazyjne) wywoływane przez pasożyty, do których można zaliczyć pierwotniaki, płazińce, obleńce, kolcogłowy, stawonogi, mogące bytować na powierzchni (ektopasożyty) lub wewnątrz (endopasożyty) ciała innych organizmów – żywicieli. dla zwierząt HOMEOPATIA