Hodowla psa

W kynologii wiele obowiązujących zachowań wynika ze Statutu Związku Kynologicznego w Polsce oraz różnych regulaminów, a jest ich nie mało bo aż 16 ( n.p. Regulamin Hodowli Psów Rasowych, Regulamin Klubu Rasy, Regulamin Wystaw Psów Rasowych, Regulamin Sędziów Kynologicznych itp. itd.). Zachowania wykraczające poza normy określone w regulaminach są obwarowane różnego typu sankcjami. To niewątpliwie dyscyplinuje środowisko.