Czym jest metryka psa?

Metryka to podstawowy dokument, jaki musi otrzymać osoba kupująca psa rasowego w hodowli. Metrykę często myli się z rodowodem, natomiast są to dwie zupełnie różne rzeczy – przy czym metryka jest o wiele ważniejsza. Po szczegóły zapraszamy do naszego artykułu.

Metryka, czyli psi akt urodzenia

Metryka jest podstawowym dokumentem wystawianym każdemu szczenięciu, które przyszło na świat w hodowli zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce. Metrykę otrzymuje więc zwierzę rasowe – brak tego dokumentu jest równoznaczny z tym, że pies nie będzie mógł mieć wyrobionego rodowodu.

To jest ważne!

Jeśli hodowca nie przedstawi metryki danego psa, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z tzw. pseudohodowlą.

Metryka zawiera szereg podstawowych informacji na temat psa, w tym:

  • Przynależność do konkretnej rasy;
  • Imię i przydomek hodowlany;
  • Datę urodzenia;
  • Umaszczenie;
  • Numer czipa lub tatuażu;
  • Imiona i przydomki rodziców;

W metryce znajdują się również informacje na temat samego hodowcy. Dokument musi być opatrzony pieczęcią Związku Kynologicznego w Polsce. Warto zaznaczyć, że metryka jest wydawana bezterminowo.

Metryka a rodowód

Nie należy stawiać znaku równości między metryką a rodowodem. Ten drugi dokument zawsze jest wystawiany na podstawie metryki. Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw składamy metrykę w „swoim” związku kynologicznym, następnie dokument trafia do Zarządu Głównego ZKwP i po około trzech tygodniach (i zapłaceniu 100 zł) otrzymujemy właściwy rodowód.

Na podstawie rodowodu pies może być kwalifikowany do udziału w wystawach. Jeśli tego nie planujemy i nie chcemy też zakładać własnej hodowli, to rodowód nie jest w zasadzie do niczego potrzebny – w przeciwieństwie do metryki.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie