Komunikaty FCI

13.03.2007

Rodowody Kanadyjskiego Związku Kynologicznego (CKC) znów uznawane
Komitet Generalny Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) informuje o zmianie decyzji w sprawie uznawania rodowodów wydanych przez Kanadyjski Związek Kynologiczny (CKC):

Wszystkie rodowody wydane przez CKC (niezależnie kiedy były wydane) znów są uznawane przez FCI, a co za tym idzie wszystkie psy z rodowodami CKC mogą uczestniczy w wystawach pod patronatem FCI oraz mogą być używane do hodowli w krajach członkowskich oraz partnerskich FCI.

Sankcja wobec kanadyjskich sędziów kynologicznych CKC została utrzymana i nie mają oni prawa sędziować na wystawach pod patronatem FCI od dnia 1 stycznia 2007 r.

11.12.2006

Rodowody i sędziowie Kanadyjskiego Związku Kynologicznego (CKC) - zmiana decyzji FCI
Komitet Generalny Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), podczas zebrania w Rzymie w dniach 25-26 października 2006 roku, podjął następującą uchwałę:

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kanadyjskiego Klubu Kynologicznego (CKC) oraz ze względu na fakt, że CKC nie uznaje rodowodów psów wielu naszych członków i partnerów kontraktowych, a także ze względu na brak porozumienia pomiędzy dwoma ww. organizacjami, zdecydowano, że z dniem 1 stycznia 2007 roku zawiesza się prawo sędziów CKC do sędziowania podczas międzynarodowych wystaw psów rasowych CACIB organizowanych pod patronatem FCI.

Dodatkowo, rodowody wydawane przez wspomnianą organizację od dnia 1 stycznia 2007 roku nie będą uznawane przez Międzynarodową Federację Kynologiczną.

Ponadto, tytuł championa CKC nie będzie uznawany i akceptowany przy zgłaszaniu psów do klasy championów na wystawy międzynarodowe CACIB, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji członkowskich oraz partnerów kontraktowych do poinformowania o powyższej decyzji w trybie pilnym wszystkich organizatorów wystaw. W przypadku niezastosowania się do powyższych decyzji, organizator poniesie przewidziane w tym zakresie konsekwencje.

02.06.2004

Zmiany w Regulaminie Międzynarodowego Championa Piękności (obowiązuje od 1.01.2004)
CACIB rezerwowy (res.CACIB) może zostać przyznany i przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res.CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
1. CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności (tytuł potwierdzony przez FCI).
2. CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
3. CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.
4. CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (odpowiednie terminy i ilość przynanych CACIBów). Oznacza to, iż dla ras nie podlegających próbom pracy pies uzyskał 4 CACIB-y od 3 różnych sędziów, w 3 różnych krajach, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień, a w przypadku ras poddawanych próbm pracy (użytkowych i myśliwskich) 2 CACIBy od dwóch różnych sędziów w 2 różnych krajach i minimalnym odstępie czasu 1 rok i 1 dzień.
Podania o Międzynarodowy Championat Piękności należy kierować do FCI za pośrednictwem krajowej organizacji kynologicznej (za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP).

 

 

02.06.2004

Rasy psów nie uznawane przez FCI na Międzynarodowych Wystawach Psów Rasowych
Komitet Generalny FCI, który zebrał się na posiedzeniu pod koniec marca 2004 r., omówił między innymi możliwość dopuszczenia do udziału w wystawach psów ras nie uznawanych przez FCI.
Kraje członkowskie FCI (kraje stowarzyszone i kraje partnerskie) mogą przyjmować psy/suki wyżej wymienionych ras na międzynarodowe wystawy psów, pod warunkiem, że rasy te uznawane są na szczeblu danego kraju (nawet jeżeli nie są uznawane przez FCI) i posiadają rodowody wystawione przez krajowe związki kynologiczne. Niemniej jednak, rasy te muszą być umieszczone w katalogu w specjalnej sekcji "Rasy nie uznawane przez FCI". FCI pobiera normalną opłatę za każdego zgłoszonego na wystawę psa takiej rasy. Co więcej, psy tych ras nie kwalifikują się do CACIB, Best of Group, ani nie mogą pretendować do innych tytułów FCI.

16.12.2002

Ocenianie psów z kopiowanymi uczami i/lub ogonami
Komitet Generalny FCI postanowił przypomnieć, okólnikiem 85/2002 z dnia 16.12.2002 r., swoim krajom członkowskim i partnerom kontraktowym podjęte wcześniej decyzje dotyczące sędziowania psów z kopiowanymi uszami i ogonami.
Ponieważ regulacje prawne w różnych krajach nie są jednolite, możliwe są trzy warianty:

1. Kraje, w których obowiązuje całkowity zakaz wystawiania psów z ciętymi uszami i ogonami: w tym przypadku obowiązuje zasada nadrzędności praw stanowionych przez najwyższą władzę państwową i co za tym idzie w krajach tych, na wystawach międzynarodowych nie ma możliwości wystawiania psów z ciętymi ogonami i/lub uszami.

2. Kraje, w których zakaz hodowli psów z ciętymi ogonami lub/i uszami obowiązuje razem z ograniczeniami praw do ich wystawiania: w tych krajach psy ras zwyczajowo poddawanych zabiegom cięcia uszu i/lub ogonów mogą być wystawiane pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami prawa danego kraju. Niezależnie od zapisu wzorca rasy dotyczącego ciętego lub nieciętego ogona lub/i uszu, na wystawach międzynarodowych sędziowie nie mogą dyskryminować psów ze względu na ich cięty lub niecięty ogon lub/i uszy.

3. Kraje, w których nie obowiązuje zakaz wystawiania i hodowania psów z ciętymi ogonami lub/i uszami: w krajach tych psy ras, którym zwyczajowo przycina się uszy lub/i ogony mogą być wystawiane bez żadnych ograniczeń bez względu na to, czy poddano je takiemu zabiegowi, czy nie. Niezależnie od zapisu wzorca rasy dotyczącego ciętego lub nieciętego ogona lub/i uszu, na wystawach międzynarodowych sędziowie sędziowie nie mogą dyskryminować psów ze względu na ich cięty lub niecięty ogon lub/i uszy.

16.12.2002

Od dnia 1 stycznia 2003 r. standard rasy Berger Blanc Suisse (White Swiss Shepherd Dog - Biały owczarek szwajcarski - FCI 347) został uznany prowizorycznie. Rasa ta może uzyskiwać tytuły FCI (Zwycięzca światowej wystawy psów, Zwycięzca wystaw strefowych - Europa, Azja, obie Ameryki i Karaiby). Jednakże wymieniona rasa nie ma prawa do CACIB-u do chwili jej ostatecznego uznania. Rodowody wydawane psom tej rasy mogą od 1 stycznia 2003 4. nosić logo FCI.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.