Co po dziadku - wkład genetyczny przodków

Genetyka - co po dziadku.

Ile odziedziczyć można po pradziadku, czyli wkład genetyczny przodków.

Słynne, dużo wygrywające psy są z reguły popularnymi reproduktorami i płodzą więcej wygrywającego wystawy potomstwa niż inne współczesne im psy. To nie gwarantuje jednak, że taki pies będzie po pięciu czy dziesięciu pokoleniach miał na rasę większy wpływ, niż pies który miał potomstwo tylko dwa czy trzy razy. W gruncie rzeczy zależy to od tego, jak intensywnie w hodowli wykorzystywane będą jego dzieci i dalsi potomkowie.

Mając dostęp do niezbędnych danych możemy określić znaczenie przodka obliczając jego wkład genetyczny u jego potomków. Procent wkładu (zwany też procentem krwi) zdeterminowany jest przez sposób, w jaki geny przechodzą od rodziców do potomstwa. Każdy dziedziczy jeden komplet chromosomów wraz z genami jakie niesie od ojca i analogiczny komplet od matki. Tak więc każdy z rodziców przekazuje 50% swoich genów każdemu potomkowi, można więc oczekiwać, że po 25% genów osobnika pochodzi od każdego z dziadków, po 12,5% od każdego z pradziadków i tak dalej.

Trzeba jednak zauważyć, że udział procentowy genów przodków dalszych niż rodzice jest jedynie określony przez prawdopodobieństwo, nie da się dokładnie określić jego wartości. Kiedy pies przekazuje połowę swoich genów, będą one jednak zawierać losową mieszaninę genów, jakie dostał od obojga swoich rodziców. Nie mamy żadnej gwarancji, że przekazane przez niego geny będą się składać po połowie z genów jego matki i ojca, w rzeczywistości niemal nigdy tak się nie zdarza. Istnieje nawet niewielkie prawdopodobieństwo (bardzo małe!), że może on przekazać geny pochodzące wyłącznie od jednego z jego rodziców. Z drugiej strony im częściej jakiś przodek pojawia się w rodowodzie przed różnymi swoimi potomkami, tym bardziej prawdopodobne jest, że procent genów, które przeszły dalej od jego rodziców będzie bliższy pięćdziesięciu.

Kiedy mamy 10-pokoleniowy rodowód, wkład każdego z 1024 przodków z ostatniego pokolenia będzie teoretycznie spadał nieco poniżej 0,1%. W praktyce jednak w rodowodzie rasowego psa rzadko mamy więcej niż 100-200 przodków, niektórzy pojawiać się mogą nawet 50 czy więcej razy.
Są to właśnie znaczący przodkowie, mający największy wkład genetyczny.

Mając rodowód możesz obliczyć procentowy wkład powtarzających się przodków, sumując wkłady każdego powtórzenia według poniższej tabeli (pierwsze pokolenie to rodzice, drugie dziadkowie i tak dalej).

pokolenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wpływ % 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,563 0,781 0,391 0,195 0,098


Tabela 1. Wkład genetyczny przodków

Prześledźmy to na przykładzie 8-pokoleniowego rodowodu HUDSONA Sausimayok, będącego przykładem linebreeding'u. Rodowód możesz obejrzeć tutaj. W tabeli nie uwzględniono wszystkich przodków, lecz jedynie powtarzających się i mających największy wkład genetyczny. Jak pokazuje tabela, kilkunastu z przodków na przestrzeni 10 pokoleń występowało wielokrotnie.

imię i przydomek psa ilość powtórzeń w rodowodzie genetyczny wkład %
DESTRUKCJA Sausimayok 1 50
OTELLO del Lago degli Orsi 1 50
PANDIZUCCHERO del Lago degli Orsi 1 25
RICCIOLIDORO del Lago degli Orsi 1 25
COMANCHA Huk Amarok 1 25
Storm Kloud's HHUDSON ICY WIND 1 25
Poker Flat's YUKON LAW 2 12,5+6,25=18,75
Storm Kloud's CANT CATCH ME 2 12,5+6,25=18,75
Storm Kloud's HHAILSTONE 1 12,5
Storm Kloud's YYOU THE SEDUCER 1 12,5
Taolan FLYING COLOURS 2 6,25+3,125=9,375
Pokar Flat's DARK OF THE MOON 2 6,25+3,125=9,375
Storm Kloud's KEEP THE WIN 4 6,25+3,125+6,25+3,125=18,75
Storm Kloud's HHARMONY 3 6,25+6,25+3,125=15,625
Storm Kloud's BETTER THAN EVER 5 6,25+3,125+3,125+3,125+1,563=17,1 88
Princess Nikita SNO-KLOUD 4 6,25+3,125+3,125+1,563=14,063
Storm Kloud's GGRANDSLAM 1 6,25
Kiska's ISIS O'STORM KLOUD 1 6,25
matka OOMIAKA 8 3*1,563+4*0,784+0,391=6,648
ojciec OOMIAKA 8 3*1,563+4*0,784+0,391=6,648
matka DDAWN 6 4*1,563+0,781+0,391=7,424
ojciec DDAWN 6 4*1,563+0,781+0,391=7,424
Storm Kloud's OOMIAK 8 3,125+3,125+3,125+1,563+1,563+1,5 63+1,563+0,781=14,845
Storm Kloud's DDAWN IN THE NORTH 6 3,125+3,125+3,125+1,563+1,563+0,7 81=13,282
rodzice BETTER   1,563
Storm Kloud's CORNER THE MARKET 1 12,5
Storm Kloud's LICK'N'LEAVE'M 1 12,5
WERDI Huk Amarok 1 12,5
TATRA Huk Amarok 1 12,5
CARRT Manitoba 1 6,25
ARDA od Striberky 1 6,25
NADIR Thalia 1 6,25
DUTCH Manitoba 1 6,25


Tabela 2. Wkład genetyczny przodków HUDSONA Sausimayok

Może sie zdarzać, ze duży wkład genetyczny wnoszą psy w ogóle nie występujące w 5-pokoleniowym rodowodzie, dlatego zawsze warto analizując skojarzenie korzystać z danych na temat dużo wcześniejszych pokoleń.

 

Jana Wiśniewska

http://sausimayok.com

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie