Przewóz psów - linie lotnicze

Przewóz zwierząt (pies, kot) możliwy jest między krajami Unii Europejskiej. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport zgodny ze standardami UE (Decision 2003/803/EC), posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz musi być identyfikowalne: powinno mieć wszczepiony mikrochip lub czytelny tatuaż. Dodatkowo wyjeżdżając z psem lub kotem do Szwecji, Wielkiej Brytanii, Malty i Irlandii zwierzę musi mieć zrobione testy na poziom przeciwciał (regulacja EC 998/2003). Zwierzę powinno być wolne od kleszczy i tasiemców a informacje o leczeniu i szczepieniach w tym zakresie muszą być wpisane do paszportu.

Zwierzęta mogą podróżować samolotami również do innych krajów niż europejskie. Przepisy w większości przypadków są mniej restrykcyjne. Trzeba pamiętać, że przewożenie samolotem zwierzęcia wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji. W kabinie pasażerskiej mogą przebywać jedynie małe psy i koty. Muszą być jednak zamknięte w klatce (razem do 8 kg). Wyjątkiem może być pies przewodnik.

Przepsiy to jedno, a życie to drugie. Nie wszystkie linie lotnicze chcą przewozić zwierzęta. Poniżej wybrane przykłady z "warunku przewozu" linii lotniczych:

1. CENTRALWINGS
- Jedynie zwierzęta domowe mogą być przyjęte do przewozu jako Bagaż Rejestrowany. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich kontenerach wraz z żywnością oraz zaopatrzone w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży oraz organy państw tranzytowych. Małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej tylko po uprzednim zgłoszeniu przewoźnikowi i uzyskaniu jego zgody.
- Przyjęte do przewozu jako rejestrowany bagaż pasażerski zwierzę domowe wraz z kontenerem i żywnością nie jest włączone do limitu bagażu bezpłatnego, lecz stanowi nadwyżkę bagażową, za którą pasażer płaci w oparciu o obowiązujące stawki.
- Psy, będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących są przewożone bezpłatnie. Psy muszą być zaopatrzone w smycz, kaganiec, potwierdzenie o tresurze oraz wymaganą dokumentację.

2. EASYJET:
- Przewóz zwierząt i inwentarza żywego jest zakazany. Psy przewodnicy osób niewidomych/niesłyszących i fizycznie upośledzonych Pasażerów, znajdujące się z klatkach i zaopatrzone w pożywienie, są przewożone bezpłatnie, dodatkowo do zwykłej ulgi bagażowej, wyłącznie na odcinkach lotów krajowych na terenie Wielkiej Brytanii, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika. Pozwolenie na przewóz zwierząt przewodników zostanie wydane wtedy, gdy Pasażer zadeklaruje swoją pełną odpowiedzialność za przewożone zwierzę.

3. NORWEGIAN:
Przewoźnik może dokonać przewozu żywych zwierząt (psów i kotów) w luku bagażowym jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
- Zwierzęta (psy i koty) posiadające ważne szczepienia i zaświadczenia wymagane przez kraj docelowy i tranzytowy muszą się znajdować w specjalnie do tego przeznaczonej klatce spełniającej wymogi IATA. Przewoźnik dokona przewozu tylko wtedy gdy uprzednio zostanie poinformowany o zamiarze przewiezienia zwierząt.
- W przypadku akceptacji zwierząt do przewozu w charakterze bagażu, zwierząt wraz z klatką i pożywieniem nie wlicza się w dostępny limit bagażu rejestrowanego. Tym samym przewożone zwierzęta będą w każdym przypadku traktowane jako bagaż dodatkowy podlegający dodatkowym opłatom.
- Psy przewodnicy Pasażerów niedowidzących i niedosłyszących zostaną przewiezione bez żadnych dodatkowych opłat pod warunkiem, że Przewoźnik zostanie uprzednio poinformowany o ich przewozie. Psów przewodników nie wlicza się w dostępny limit bagażu rejestrowanego.
- Przewóz zwierząt z Polski jest możliwy tylko na trasach do Norwegii. Przewóz zwierząt możliwy jest tylko w luku bagażowym.

4. RYANAIR:
Linie Ryanair nie przewożą zwierząt na żadnej trasie. Jednakże na niektórych trasach dopuszczalny jest przewóz psów przewodników.

5. SKY EUROPE:
Oprócz psów i kotów przewoźnik nie przewozi żadnych innych zwierząt. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia psa lub kota na przykład z przyczyn objętościowych ( jeżeli nie umożliwia tego typ samolotu ). Opłata za przewóz psa lub kota ustalana jest wg. Cennika przewoźnika. Psy osób niepełnosprawnych są przewożone bezpłatnie. Pasażer zarezerwuje przewóz psa lub kota jednocześnie z rezerwacją biletu lotniczego. Psy i koty są przewożone jako bagaż zarejestrowany w pomieszczeniach bagażowych samolotu, w specjalnej klatce, którą zapewni pasażer. Na pokładzie samolotu, w części
przeznaczonej dla podróżnych mogą być przewożone tylko psy osób niepełnosprawnych. Pies przewodnik powinien mieć na pysku kaganiec i być trzymany na smyczy. PRZEWOŹNIK NIE PRZEWOZI PSOW I KOTOW Z LUB DO WIELKIEJ BRYTANII LUB POŁNOCNEJ IRLANDII

6. WIZZ AIR:
Wizz Air nie przewozi żywych zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niewidzących na lotach krajowych, pomiędzy lotniskami obsługującymi paszporty zwierząt i tylko w przypadku, gdy pies ma taki paszport.

7. LOT:
PLL LOT umożliwiają przewóz zwierząt (pies i kot) jako bagaż pasażerski w kabinie lub bagażniku samolotu. Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków:
- przewożone zwierzęta muszą posiadać książeczki szczepień oraz aktualne zaświadczenia od weterynarza uwzględniające przepisy kraju wylotu, docelowego oraz portów tranzytowych;
- zwierzęta muszą być przewożone w pojemnikach odpowiednich do ich wagi i rozmiarów*;
* waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem, przewożonego w kabinie pasażerskiej, nie może przekroczyć 8 kilogramów;
- Pojemnik musi być na tyle obszerny, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć w naturalnej pozycji.
- Przewóz zwierzęcia należy zgłosić z wyprzedzeniem, w trakcie dokonywania rezerwacji pasażerskiej. Usługa jest płatna, opłaty dokonuje się w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również u agentów.
- PLL LOT umożliwiają również transport innych zwierząt w luku bagażowym samolotu jako ładunek cargo.
- Dla psa przewodnika osoby niewidomej nie stosuje się ograniczenia wagowego, jak również nie wymaga się pojemnika. Pies powinien być w uprzęży i w kagańcu.

8. LUFTHANSA:
Przewóz psów, kotów i innych zwierząt domowych wymaga zgody przewoźnika i podlega następującym warunkom: zwierzęta muszą być prawidłowo zamknięte w klatkach do przewozu zwierząt i posiadać ważne świadectwa zdrowia, szczepień, pozwolenia na wwóz i inne dokumenty wjazdowe lub tranzytowe wymagane przez poszczególne kraje. Linia zastrzega sobie prawo do określenia sposobu transportu oraz do ograniczenia liczby zwierząt dopuszczonych do przewiezienia jednym lotem.
Waga zabieranych zwierząt, klatek do ich przewożenia i zabieranego pożywienia dla zwierząt nie zawierają się w limicie wagowym, w ramach którego możliwy jest bezpłatny przewóz bagażu; należy uiścić dopłatę zgodnie z obowiązującą taryfą za nadbagaż.
Psy osób niewidomych i podobnego rodzaju psy towarzyszące oraz klatki do ich przewozu, a także pożywienie dla psów są przewożone bez opłat i nie zawierają się w limicie wagowym, w ramach którego możliwy jest bezpłatny przewóz bagażu. Zwolnienie z opłat oraz transport w kabinie wymagają udokumentowania konieczności wynikającej ze względów medycznych.

 

Marcin Mendelbaum
www.latajznami.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie