Paszporty dla psów - jak, gdzie , kiedy...

Przy wyjeździe za granicę paszporty są obowiązkowe dla psów, kotów, fretek.

W przypadku Irlandii, Wielkiej Brytanii, Malty, Szwecji i Norwegii czyli krajów wymagających potwierdzenia skuteczności szczepienia badaniem poziomu przeciwciał wykonujemy następujące czynności:
1. Identyfikujemy zwierzę microchipem
2. Szczepimy przeciwko wściekliźnie
3. Po upływie odpowiedniego terminu pobieramy krew, którą wysyłamy do laboratorium w Puławach
4. Po pobraniu krwi właściciel zwierzęcia otrzyma pocztą wynik - wówczas należy dokonać opłaty (277zł).
5. Wystawiamy paszport
6. w określonym czasie przed wyjazdem odrobaczamy zwierzę, co skrzętnie odnotowymjemy w paszporcie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wymagania odnośnie transportu zwierząt towarzyszących do krajów Unii Europejskiej.

1. Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
c. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii

2. Austria, Włochy
a. Wymagania jak w punkcie 1.
b. Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej, oraz Republiki Austrii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone

3. Belgia
a. Należy spełniać wymogi z punktu 1.
b. Przemieszczanie z Polski na terytorium Belgii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie obowiązuje indywidualna procedura przemieszczania warunkiem jest zaszczepienie zwierzęcia, zgodne z wymogami UE, po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej na 3 tygodnie przed przemieszczeniem.

4. Finlandia
a. Podczas przemieszczania, zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Poniższe wymagania dotyczą psów, kotów i fretek, które nie są przeznaczone na sprzedaż ani do przekazania innemu właścicielowi.
b. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
c. Muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie to jest ważne 21 dni od podania po raz pierwszy szczepionki. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
d. Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane na terytorium Finlandii.
e. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii zabieg ten musi być odnotowany w paszporcie zwierzęcia.
f. Zwierzęta muszą posiadać paszport

5. Irlandia, Wielka Brytania
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii, oaz Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie
f. Zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel
g. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika
h. Bardzo ważna jest kolejność wymienionych działań

6. Malta
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie miesiąca od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia, zwierzę może wjechać na terytorium Malty nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej, zostaje odnotowane w paszporcie
f. Zwierzęta przywożone z Polski pomimo spełnienia powyższych warunków podlegają 30 dniowej kwarantannie.
g. Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty psów, kotów i fretek w wieku poniżej dziewięciu miesięcy jest niedozwolone.
h. Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazilairo jest niedozwolone.
Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje w postaci wniesienia oskarżenia przeciwko osobie a także odebrania i uśpienia psa.

7. Szwecja, Norwegia
a. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
b. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
c. Po upływie od 120 do 365 dni od szczepienia, należy pobrać krew i oznaczyć poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny- świadczący o efektywności szczepienia
d. Następnie upoważniony lekarz wprowadza powyższe dane do paszportu zwierzęcia
e. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia
f. Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.

autor/źródło:
http://www.wet-kaprow.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.