Próby pracy polowej wyżłów

Próby pracy polowej wyżłów
wg Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich PZŁ

§ 1 W próbach uczestniczyć mogą psy w wieku od 6 do 24 miesięcy.

§ 2 Próby rozpoczynają się sprawdzianem reakcji psów na strzał. Psy reagujące wyraźnie lękliwie nie dopuszcza się do dalszych konkurencji.

§ 3 Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi niezmiennymi współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja przyznaje dyplomy "I", "II" i "III"   stopnia, w zależności od uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabela. Ocena "O" otrzymana za nie wykonanie którejkolwiek z konkurencji pozbawia psa praw do dyplomu.

§ 4 Organizatorzy prób mogą celem ich  przeprowadzenia wykorzystywać zwierzynę hodowlaną, jednak o fakcie tym winni uprzedzić wszystkich potencjalnych uczestników najpóźniej w momencie zgłaszania psów do uczestnictwa w próbach.

OBJAŚNIENIA  I  WSKAZÓWKI  DO  OCENY

Na próbach ocenia się głównie cechy wrodzone psa, a przede wszystkim: wiatr, wystawianie i skłonność do pracy w wodzie. Psy pracują pojedynczo w wylosowanej kolejności. Kolejność przeprowadzania poszczególnych konkurencji pozostawia się do uznania komisji sędziowskiej. Podczas okładania pola psy winny być prowadzone pod wiatr.


1. Wiatr

Ocenia się podczas szukania i wystawiania zwierzyny w polu. Przy ocenie należy  brać pod uwagę odległość zwietrzenia zwierzyny, uwzględniając przy tym następujące czynniki:

- szybkość chodów, np. pies szybciej poruszający się ma mniejsze szanse zwietrzenia zwierzyny z dalszej odległości.
- warunki atmosferyczne, w tym: siłę i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność powietrza, wilgotność podłoża i upraw, opady atmosferyczne.
- rodzaje podłoża i upraw.

Błędy:
- zwietrzenie przy korzystnych warunkach pogodowych i terenowych zwierzyny na bardzo małą odległość, tj. poniżej 5 metrów.
- przy korzystnych warunkach ominięcie lub wypłoszenie zwierzyny.
- brak pasji i zainteresowania zwierzyną.

Nie należy traktować jako błędy:

- wystawiania zwierzyny na mniejszą odległość niż jej zwietrzenie.
- przecięcia tropów zająca bez zaznaczenia ich.
- krótkich pustych stójek i stójek do "ptaszków".
- krótkiego wystawiania tropów, kotlin i paprzysk.


2. Wystawianie

Od młodego wyżła nie wymaga się jeszcze klasycznej, twardej stójki. Dlatego nie uważa się za błąd pogonienie zwierzyny, jeżeli pies wcześniej zaznaczył jej obecność wyraźną, choćby nawet czasowo krótką stójką. Jednak w przypadku częstych, zbyt krótkich stójek, ocena za tą konkurencję nie może być wyższa niż "1". Psy wystawiające tropy. Kotliny czy paprzyska mogą otrzymać ocenę "3".

3. Sposób szukania
Podczas szukania powinien wyżeł chodzić szeroko i wykazywać wyraźną skłonność do przekładania pola zygzakami.

Błędy:
- bliskie trzymanie się przewodnika.
- wychodzenie z ręki przewodnika
- brak zainteresowania pracą.

4. Szybkość chodów

Uzależniona jest do pewnego stopnia od ukształtowania terenu i rodzaju upraw. Wyżeł powinien poruszać się i trzymać głowę w sposób typowy dla danej rasy, rozwijając możliwie największą szybkość.


5. Skłonność do pracy w wodzie

Podczas tej nie wolno stosować przymusu, można natomiast zachęcać psa do wejścia do wody, np. rzucając kamyk, tak by pies to widział lub wchodząc samemu i przyzywając psa. Im chętniej i głębiej pies wchodzi do wody po otrzymaniu rozkazu tym wyższą otrzymuje ocenę. Przewodnikowi wolno zachęcać psa do wejścia do wody rzucaniem do niej kamyków. Kamyki wolno rzucać trzykrotnie - za każdy rzut obniża się końcową ocenę o "1" stopień. Również należy obniżyć ocenę psom, które wejdą do wody dopiero zachęcone  wcześniejszym do niej wejściem swego przewodnika. Na wykonanie tej konkurencji przeznacza się maksymalnie 10 minut.

- jeżeli pies przepłynie swobodnie minimum 5 metrów - otrzymuje ocenę "4",
- jeżeli przepłynie odległość 2 - 4 metrów - otrzymuje ocenę "3",
- jeżeli pies wszedł do wody do wysokości łokci i nie wykazuje chęci poruszania się w niej, nie może otrzymać oceny wyższej niż "1".

6. Posłuszeństwo im skłonność do współpracy z przewodnikiem.

Nie wymaga się jeszcze bezwzględnego posłuszeństwa lecz jedynie wyraźnej skłonności do wykonywania otrzymanych rozkazów oraz utrzymywania kontaktu z przewodnikiem podczas przeszukiwania terenu. Jeżeli na polecenie sędziego przewodnik nie zdoła w czasie 10 minut przywołać psa, to otrzymuje za tą konkurencję ocenę "0".

Tabela konkurencji i ocen prób polowych wyżłów:

Konkurencje

Współczynnik

Limity

Suma punktów

80

70

60

Dyplom

 

 

II°

III°

1

Wiatr

5

3

3

2

2

Wystawianie

5

3

3

2

3

Sposób szukania i pasja

4

3

2

-

4

Szybkość styl chodów

4

2

-

-

5

Skłonność do pracy w wodzie

4

2

-

-

6

Posłuszeństwo

3

3

2

-

 

Razem

25

     
 

Najwyższa liczba punktów do zdobycia 25 x 4 = 100

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.