Pies Kawelin

– stojąca w parku Planty w Białymstoku rzeźba dłuta Małgorzaty Niedzielko. Wykonana jest z betonu. Napis na tabliczce na cokole głosi:
"Pies Kawelin; Replika rzeźby Piotra Sawickiego seniora wykonana przez Małgorzatę Niedzielko; Dar Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych dla Mieszkańców Białegostoku; mecenas: "Contractus" spółka z.o.o; Białystok, 24 czerwca 2006 roku."

Obecna rzeźba jest niemal wierną kopią przedwojennego Kawelina, który stał przy ogrodzeniu pałacu Branickich naprzeciwko Kościoła Farnego. Stworzyli ją w 1936 roku białostoccy artyści, Piotr Sawicki i Józef Sławicki. W 1944 roku pomnik psa zaginął.

Istnieją dwie wersje pochodzenia imienia psa. Pierwsza głosi, że został on ochrzczony od nazwiska (Kawielin) stróża przedwojennego białostockiego Hotelu Ritz. Druga (bardziej prawdopodobna), zakłada pochodzenia imienia psa od nazwiska carskiego pułkownika Mikołaja Kawelina osiadłego na Białostocczyźnie, którego rzeźba przypominała mieszkańcom miasta.

Rzeźba Kawelina w parku Planty                     Oryginalna rzeźba wraz z twórcami - Piotrem Sawickim i Józefem Sławickim

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie