Ubezpieczenia psów

Z informacji jakie udało nam się zebrać wynika, że na rynku Polskim dwie firmy proponują ubezpieczenia psów. Czy warto z nich skorzystać możecie sami ocenić.

PZU

Ubezpieczenie psów i kotów - Cztery Łapy

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Cztery Łapy
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścieli psów i kotów, podmiotów gospodarczych zajmujących sę hodowlą tych zwierząt i innych podmiotów utrzymujących psy i koty dla określonych celów.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 10 lat w zakresie:

 

  • kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
  • padnięcia (śmierci) lub uśpienia z konieczności,
  • kosztów pochówku,
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota.

Zalety ubezpieczenia

  • Łatwa dostępność do ubezpieczenia - jest dystrybuowane bezpośrednio przez agentów PZU
  • Bardzo szeroka kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa z jednoczesną możliwością zawarcia ubezpieczenia w wybranych zakresach ryzyk na indywidualnie szacowane sumy ubezpieczenia/gwarancyjne.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku lub okres krótszy. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie wystawionego przez lekarza weterynarii zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe i bez wad.

dodatkowe informacje: pzu - cztery łapy

 

HESTIA

Hestia posiada w swojej ofercie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego lub osoby, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni.
Zakres ochrony może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej składki o szkody wyrządzone przez psy o widocznych cechach następujących ras (niezależnie od posiadania rodowodu): owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki (Wachtelhund), chow-chow, chart rosyjski długowłosy (borzoj), chart afgański, chart arabski (sloughi), chart perski (saluki).
Hestia nie posiada w swojej ofercie produktu gwarantującego ochronę do ryzyka zachorowania lub zaginięcia psa.

dodatkowe informacje: www.hestia.pl.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.