Poznań - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Poznania

W dniu 10 lutego 2009 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  Poznania.
 
Uchwała Nr XLIX/646/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 23 marca 2009 r. Nr 47 poz. 692.
 
Powyższy akt obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2009 r.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie