Podatek od posiadania psa – co warto o nim wiedzieć?

Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Miał dużo racji, o czym przekonujemy się na każdym kroku odprowadzając przeróżne daniny praktycznie od wszystkiego. Wielu właścicieli czworonogów zapomina, że w Polsce obowiązuje coś takiego, jak podatek od posiadania psa. Co warto o nim wiedzieć? Przeczytaj.

Podatek od posiadania psa nie jest obligatoryjny

To bardzo ważna informacja, ponieważ jak się okazuje w Polsce są samorządy, które rezygnują z pobierania podatku od posiadania psa – chcą w ten sposób np. zachęcić ludzi do budowania domów na terenie danej gminy lub kreować się na prospołeczne.

Jednak zdecydowana większość samorządów nie wykazuje się taką hojnością i regularnie przysyła swoim mieszkańcom informację na temat wysokości obowiązującego podatku. Daninę opłaca się w formie rocznej składki – jej wysokość to od kilkunastu do maksymalnie kilkudziesięciu złotych. Podatek nie jest więc wysoki, ale i tak boli – zwłaszcza osoby, które mają więcej niż jednego psa.

Na co właściwie są przeznaczane pieniądze z podatku od posiadania psa? Oficjalnie na utrzymanie gminy w czystości, czyli m.in. sprzątanie chodników i trawników, na których psy nieodpowiedzialnych właścicieli zostawiają różne niespodzianki.

Pamiętaj!

Unikanie płacenia podatku od posiadania psa może być skuteczne, jednak wystarczy donos ze strony „życzliwego” sąsiada, aby gmina wszczęła postępowanie wyjaśniające i naliczyła migającemu się podatnikowi karne odsetki.

Nie wszyscy muszą płacić

Z podatku od posiadania psa z urzędu są zwolnione niektóre grupy społeczne. Przede wszystkim dotyczy to osób niepełnosprawnych posiadających jednego psa lub osób niepełnosprawnych posiadających psa asystenta.

Podatku nie muszą też oczywiście płacić mieszkańcy placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Z tej daniny zwolnieni są również rolnicy opłacający podatek rolny – jednak w ich przypadku ograniczenie wynosi do 2 psów zamieszkujących jedno gospodarstwo.

Warto wiedzieć

Podatku od posiadania psa nie muszą także płacić seniorzy, czyli osoby, które ukończyły 65. rok życia – dotyczy to utrzymywania maksymalnie jednego zwierzęcia.

Podatek od posiadania psa nie jest na szczęście wysoki i każdy, kogo obejmuje ten obowiązek, powinien się z niego wywiązywać.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie