Pies przewodnik dofinansowany

MPiPS informuje, że w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - np. przez Polski Związek Niewidomych.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel (w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się) również ze środków PFRON przekazanych powiatom na podstawie algorytmu. Wnioski w tej sprawie należy składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Osoby niekorzystające z dofinansowania mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na utrzymanie psa przewodnika – w wysokości nie przekraczającej w roku 2006 kwoty 2.280 zł.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej), na odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Do tych wydatków zalicza się m.in. koszty utrzymania przez osoby niewidome, będące inwalidami I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.

Wydatek ten podlega odliczeniu od dochodu, jeżeli nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatek był częściowo sfinansowany (dofinansowany) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Pies przewodnik dofinansowany – wyjaśnienie

W związku z artykułem w „Dzienniku” z 20.11.2006 r., pt. „Afera na czterech łapach”, w którym opisano kłopoty wrocławian z dofinansowaniem przez dolnośląski oddział PFRON psów przewodników, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych kolejny raz przypomina: osoby niewidome mogą uzyskać zwrot kosztów zakupu i utrzymania psa przewodnika.

Dofinansowanie, przyznane przez powiat ze środków PFRON, przysługuje tylko tym osobom, które przez ostanie trzy lata nie korzystały z tej formy wsparcia w ramach innych działań realizowanych ze środków PFRON - np. w ramach programu PARTNER.

 

Źródło: www.mps.gov.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.