Biegły sądowy z zakresu kynologii

Czy łatwo można uzyskać kwalifikacje spełniające potrzeby pracy biegłego sądowego? Tematu nie wyczerpuje oczywiście wiedza - na czym polega praca biegłego, którą można posiąść stosunkowo szybko. Trudność może stanowić konieczny kapitał wiedzy, a także praktyka z konkretnej dziedziny. Pomińmy wymagania formalne w rodzaju wiek kandydata na biegłego, pełnia praw cywilnych (niekaralność), wykształcenie itp. Ograniczmy uwagi do zakresu wiedzy specjalistycznej. Oczywiste jest, że ktoś aspirujący do pełnienia funkcji biegłego musi dobrze poruszać się w zakresie wiedzy teoretycznej, a także, ze względu na specyfikę psiarstwa, mieć określoną praktykę.

Warto uświadamiać sobie jaki jest zakres kynologii. Przedmiotem zainteresowania wymienionej dziedziny jest: anatomia, fizjologia, embriologia, filogenetyka psa, chów, hodowla, szkolenie, historia udomowienia i użytkowania psa przez człowieka, sportowa rywalizacja poprzez wystawianie i różnego rodzaju konkursy. Również dobrostan utrzymania psa pozostaje w sferze zainteresowania kynologii. Sprawa jest złożona. Tego wszystkiego nie da się poznać na kilkumiesięcznym kursie. Dlatego wskazane jest ażeby aspirant wcześniej posiadł wiedzę teoretyczną, a także zapoznał się z praktykę działania w omawianej dziedzinie. Miał doświadczenie w zakresie hodowli psów rasowych, znał strukturę i regulaminy organizacji kynologicznej, posiadał staż sędziowski, uczestniczył w szkoleniu psów.

Dobry ekspert nie może poprzestawać na znajomości teorii. Zwłaszcza w takiej dziedzinie jak kynologia wskazana jest dobra, praktyczna znajomość przedmiotu. W swoim działaniu opiniotwórczym biegły musi zdawać sobie sprawę z powagi konsekwencji wynikających z jego pracy. Dylemat etyczny jest oczywisty. Nie może mieć miejsca emocjonalne podchodzenie do danego tematu. Rękojmia, rzetelność pracy biegłego polega na obiektywnym opiniowaniu, wg dysponowanej najlepszej wiedzy. Sprawność biegłego, kwalifikowanie tematu zgodnie ze stanem rzeczywistym, może wynikać z osobniczych walorów eksperta, jego specjalistycznej wiedzy, ale także inteligencji, podzielności uwagi, spostrzegawczości. W okolicznościach weryfikacji bezpośredniej, praktycznej, bywają pomocne umiejętności sędziego kynologicznego. W aktach sprawy, niejednokrotnie występują sprzeczne informacje stron procesu. Sąd zadaje biegłemu pytania, na które odpowiedź ma pomóc w ustaleniu sytuacji jaka mogła mieć miejsce. Rzetelność pracy biegłego, wnikliwa analiza okoliczności zdarzenia i poprawna ocena przedstawionych faktów to nieodłączne elementy pracy eksperta. Sumiennie opracowana opinia, zawierająca uzasadnione argumenty może stanowić ważny dowód w sprawie. Tym samym praca biegłego jest wyzwaniem, do którego należy podchodzić niezwykle odpowiedzialnie i poważnie

 

P.S.

Ponieważ jestem autorem w/w tekstu poczuwam się do obowiazku pewnego uzupełnienia.  W pracy biegłego  z zakresu kynologii niejednokrotnie zachodzi potrzeba wyceny wartości psa. Np. w okolicznościach weryfikacji tranzakcji kupna sprzedaży, ew odszkodowania, zerekwirowania psa itp. Kwalifikacja prawna powiązana jest z pojęciem wartości.  W określonych okolicznościach zwierzę występuje jako towar. Dlatego przydatna i konieczna jest wiedza z zakresu ekonomii. Zwłaszcza kiedy zainteresowane strony diametralnie różnie kwalifikują wartość psa, uzasadnienie oszacowania w opinii biegłego musi być merytorycznie uzasadnione.

Jan Borzymowski

kom. 503 482 488

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie