CHIŃSKI GRZYWACZ - Brak włosa u bezwłosych psów

Brak włosa u bezwłosych psów

Brak włosa u bezwłosych psów (z wyjątkiem nagich amerykańskich terierów - american hairless terrier) jest wynikiem niekompletnej dominującej mutacji, która jest letalna u homozygot.

Dr. O'Brien z zespołem odkrył gen 'nagości' u chińskich grzywaczy w chromosomie 17 przy okazji prowadzenia badań nad neurologiczną chorobą tzw. PNA (PNA - Progressive Neuronal Abiotrophy) (źródło str.41)

Nazwa letalny pochodzi od łacińskiego letalis - śmiertelny. Letalnymi nazywamy geny lub genotypy, które powodują niezdolność do życiai śmierć osobnika przed osiągnięciem przez niego dojrzałości płciowej. Geny śmiercionośne powstają w wyniku mutacji (genu lub chromosomu) uniemożliwiających prawidłowy rozwój nosiciela, wskutek braku u niego zdolności do syntezy jednego bądź więcej podstawowych enzymów. Kiedy można powiedzieć, że dany gen jest letalny? Niektóre geny wpływają na fenotyp psa, zmniejszając jego szanse przeżycia. Geny mogą współdziałać i wywołać śmierć zaraz po zapłodnieniu. Inne mogą zapobiegać dalszemu rozwojowi już na etapie blasty (mikroskopijnej kulki komórek). Jeszcze inne mogą nie ujawniać się dopóki embrion nie ukształtuje się w pełni.. Wiele letalnych genów powoduje śmierć zaraz po urodzeniu, ponieważ zapobiegają one normalnemu funkcjonowaniu płuc, nerek lub serca.

CHIŃSKI GRZYWACZ

  Każdy nagi grzywacz jest nosicielem dominującego, letalnego genu 'braku owłosienia' (Hr) oraz genu 'normalnego typu owłosienia' (hr). Gen (Hr) jest dominujący nad genem (hr) i w postaci homozygoty (HrHr) powoduje śmierć płodu. Genotyp nagiego psa jest następujący: (Hrhr).
Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Hrhr

   
     

CHIŃSKI GRZYWACZ

  Szczeniaki honozygotyczne pod względem genu 'braku owłosienia' (Hr) o genotypie (HrHr) nie rodzą się. Zamierają w łonie matki i są resorbowane przez jej organizm.

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

HrHr    
     

CHIŃSKI GRZYWACZ

  Poowder puffy nie mają genu nagości (Hr), mają jedynie parę genów 'normalnego owłosienia' (hr), ich genotyp wygląda następująco: (hrhr). Taka kombinacja w żaden sposób nie jest letalna.

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

hrhr    

Krzyżówki:

CHIŃSKI GRZYWACZ

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Krzyżówka dwóch nagich psów (HrHr) x (HrHr) może teoretycznie skutkować w następującej kombinacji:

1 (HrHr) (25%) - homozygotyczny nagi pies - ginie;
2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;
1 (hrhr) (25%) - homozygotyczny pies o normalnym typie owłosienia - przeżywa.
 
Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.

CHIŃSKI GRZYWACZ

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Krzyżówka nagiego psa z powder puffem teoretycznie daje następujący wynik:

2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;
2 (hrhr) (50%) - homozygotyczne psy o normalnym typie owłosienia - przeżywają.
 
Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.

CHIŃSKI GRZYWACZ

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Krzyżówka dwóch powder puffów daje wynik:

4 (hrhr) (100%) - homozygotyczne psy o normalnym typie owłosienia - przeżywają.

Podsumowanie:

x nagi (Hrhr) powder puff (hrhr)
nagi (Hrhr) 1 nagi (HrHr) - ginie

2 nagie (Hrhr)

1 powder puff (hrhr)

2 nagie (Hrhr)

2 powder puffy (hrhr)

powder puff (hrhr)

2 nagie (Hrhr)

2 powder puffy (hrhr)

 

4 powder puffy (hrhr)Opracowała: Katarzyna Zienkiewicz
http://www.rosathea.com/

BIBLIOGRAFIA:
1. T. Kaleta, K. Fiszdon; Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów; Wydawnictwo SGGW,; Warszawa 1999;
2. B. Nowicki, B. Kosowska; Genetyka i podstawy hodowli zwierząt; PWRiL; Warszawa 1995;
3. J. Rachunas; A New Owner's Guide to Chinese cresteds; T.F.H. Publications, Inc.;
4. T. Spaltenstein; Azjatyckie psy ozdobne; Egros; Warszawa 1993.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Artykuły powiązane

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.