LABRADOR RETRIEVER: Geny

Hodowla nie powinna działać na zasadzie przypadku, zatem każdy hodowca powinien zapoznać się z możliwościami i efektem kojarzeń labradorów. Wiedza ta pomoże każdemu hodowcy dokonywać odpowiedniego kojarzenia psów i uzyskiwać pożądane kolory.

Geny dominujące i recesywne

Są allele, które wpływają na cechy osobnika nawet gdy występują pojedynczo, inne aby wpłynąć na cechę danego osobnika musza występować w parze. Na przykład E jest dominujące nad e, dlatego pies o genotypie Ee będzie czarny, a dopiero o genotypie ee będzie biszkoptowy. W tym wypadku gen e w obecności drugiego genu E nie ujawnia swoich właściwości i dlatego nazywamy go recesywnym, czyli ustępującym. Te allele które mogą działać pojedynczo nazywa się dominującymi, a te które ujawniają się tylko w parach- recesywnymi.

Gen dominujący zawsze oznacza się duża litera, a gen recesywny- mała litera. A więc pies ma kolor czarny na skutek dominowania genu E nad genem e. Chociaż gen e nie przejawia się w danym psie, istnieje w nim, o czym świadczyć może dalsze potomstwo tego psa po różnych kombinacjach kojarzeń.

Homozygoty i heterozygoty

Parę genów takich jak np. E i e, wywołujące różne właściwości tej samej cechy, nazywamy allelami albo allelomorfami.
Pies mający dwa jednakowe allele genu, np. o wzorze BB, bb, EE, ee, określany jako homozygotyczny.
Psa o dwóch różnych allelach danej pary np. o wzorze Bb, Ee, nazywamy heterozygotycznym.

Genotyp i fenotyp

Psy np. BBEE, BbEe, są genetycznie różne, czyli maja różne genotypy. Jednak pod względem barwy sierści, czyli ich cechy zewnętrznej, są identyczne- na skutek dominowania genu B nad b i E nad e. Mówimy więc, że psy maja ten sam fenotyp, czyli te same cechy zewnętrzne. Z tego przykładu wyraźnie widać, że psy o tym samym fenotypie niekoniecznie muszą mieć ten sam genotyp. Wynika z tego, że na postawie wyglądu psa (koloru), czyli jego fenotypu, nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy są to homozygoty czy heterozygoty, czyli nie jesteśmy w stanie odróżnić genotypu. Wyjątkiem, gdzie na podstawie fenotypu możemy ustalić genotyp jest żółty labrador z cielistym nosem, pies bez czarnego pigmentu, o genotypie bbee. Zatem genotypem psa nazywamy zespół jego genów, natomiast fenotypem- zespoły wszystkich jego cech przez nas obserwowanych, czyli wygląd zewnętrzny psa.

Labradory występują w jednolitych umaszczeniach: czarny, żółty (od jasnokremowego po płomienno rudy) i czekoladowy (występujący w różnej intensywności). A zatem u labradorów występują cztery fenotypy, którym odpowiada dziewięć genotypów.

Fenotyp Genotyp

Czarny
BBEE, BBEe, BbEE, BbEe

żółty
BBee, Bbee
z czarnym nosem

żółty
bbee
z cielistym nosem

czekoladowy
bbEE, bbEe                           


Możliwe genotypy u labradorów odpowiadające konkretnym fenotypom:

Czarny

BBEE- dominujacy czarny (BB)                  
BBEe- czarny z genem żółtym (By)

BbEE- czarny z genem czekoladowym (Bc)       
BbEe- czarny z genem żółtym i czekoladowym (Byc)
 


Żółty

BBee- żółty (Yy)
Bbee- żółty z genem czekoladowym (Yc)

 

bbee- żółty bez czarnego pigmentu (yy) (NBP- no black pigment)
 

 


Czekoladowy

bbEE- czekoladowy (Cc)
bbEe- czekoladowy z genem żółtym (Cy)


*
B- black (czarny)
Y- yellow (żółty)
c- chocolate (czekoladowy)


Anna Kowalewska, labradors.com.pl

Zobacz komentarze

Artykuły powiązane

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.