Zasady zgłaszania psów na wystawy

Chcąc zgłosić psa/sukę na wystawę psów rasowych należy, co najmniej na dwa-trzy miesiące przed terminem wystawy, pobrać z Biura Oddziału lub z naszej strony druk zgłoszenia i wypełnić go na podstawie rodowodu psa. Jednocześnie należy dokonać wpłaty na konto organizatora wystawy (przekaz bankowy) za udział psa w wystawie, wykonać kserokopię dowodu wpłaty (oryginał zachować i zabrać ze sobą jadąc na wystawę), a następnie wraz ze zgłoszeniem przesłać na adres organizatora nie później niż dwa miesiące przed terminem wystawy.
Organizator wystawy zawsze podaje ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, którego NIE MOŻNA przekroczyć, gdyż żaden pies, którego zgłoszenie nie zostanie przyjęte, nie może być wystawiony.

Zgłaszając psa do klasy championów lub użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kserokopię dyplomu lub certyfikatu wydanego przez Główną Komisję Szkolenia Psów lub Przewodniczącego Głównej Komisji Kynologicznej PZŁ (psy ras myśliwskich).

Informacje o wysokości opłat i terminach przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w każdym oddziale Związku Kynologicznego oraz na naszej stronie w dziale WYSTAWY.

Na ok. dwa tygodnie przed terminem wystawy organizator prześle Państwu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa na wystawę, zawierające szczegółowe informacje o miejscu wystawy. Jadąc na wystawę należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz ewentualnie (jeśli wymaga tego organizator wystawy) aktualne świadectwo zdrowia psa, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji wystaw i udziału w nich określa
Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

UWAGA !

Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.

Zgłoszenia wysłane faksem lub e-mailem wymagają potwierdzenia telefonicznego w Biurze Oddziału.

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię RODOWODU.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.