Tytuły przyznawane na wystawie psów /STARSZY ART.

Tytuły przyznawane na wystawie

CACIB - wniosek na Międzynarodowego Championa FCI (przyznawany na wystawie rangi międzynarodowej, europejskiej i światowej) może uzyskać jeden pies i jedna suka w danej rasie z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w drodze porównania psów/suk z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

Res-CACIB - sędzia po przyznaniu CACIB, doprasza na ring psa/sukę z klasy w której występował zdobywca CACIB-u i wybiera psa któremu przyznaje Res-CACIB. (czyli o Res-Cacib ubiegają się pozostałe psy z porównania + drugi z klasy, w której występował zwycięzca porównania - tzn. ten, który już otrzymał CACIB).
Jeśli pies, który otrzymał CACIB ma już zatwierdzony przez FCI tytuł Int. Champ. lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI - wówczas Res. CACIB automatycznie staje się CACIB-em.

CWC - wniosek o przyznanie Certyfikatu na Wystawowego Championa mogą uzyskać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z pierwszą lokatą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów bez względu na liczbę konkurentów.

Zwycięzca Młodzieży - tytuł ten może uzyskać pies/suka, które otrzymały w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.

Najpiękniejszy Junior w Rasie - o tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł "Zwycięzca Młodzieży" w danej rasie

Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie - o tytuł ten mogą się ubiegać psy/suki z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów konkurując ze sobą w drodze porównania.

Zwycięzca Rasy (BOB) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł "Najlepszy Pies w Rasie", "Najlepsza Suka w Rasie" oraz "Zwycięzcy Młodzieży"

Najlepszy Junior Grupy - udział w wyborze biorą psy/suki, które otrzymały tytuł "Najlepszego Juniora w Rasie" i należą do tej samej grupy wg podziału FCI

 

 

Najpiękniejsze Szczenię - udział w wyborze biorą psy i suki, które w klasie szczeniąt otrzymały ocenę wybitnie obiecującą oraz lokatę I

Najpiękniejszy Weteran - udział w wyborze biorą psy i suki z klasy weteranów z oceną doskonałą i pierwszą lokatą

Zwycięzca Grupy (BOG) - udział w wyborze biorą psy i suki, które uzyskały tytuł "Zwycięzca Rasy" i należą do tej samej grupy FCI

Najpiękniejszy Junior Wystawy (Junior BIS) - udział w wyborze biorą psy i suki, które uzyskały tytuł "Najpiękniejszy Junior Grupy"

Zwycięzca Wystawy (BIS) - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup FCI

 

Artykuł opracowany i umieszczony za zgodą: Marzena Kaca-Bibrich.
Adres umieszczenia oryginalnego materiału: http://www.z-palacu-cesarza.j.com.pl/ .

Aktualizacje: Jan Borzymowski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.