Rodzaje wystaw psów rasowych - krajowe, międzynarodowe ...

Organizowanie wystaw psów rasowych stanowi zgodnie ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce jedno z najistotniejszych zadań w działalności Związku.
Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów Związku i Kluby Ras.

W krajach zrzeszonych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna) organizuje się następujące rodzaje wystaw:

* wystawy krajowe
* wystawy międzynarodowe (pod patronatem FCI)
* wystawy klubowe organizowane przez Kluby Ras
* wystawy championów
* wystawy specjalistyczne
* wystawy "sekcyjne" np. europejską lub światową

...i, oczywiście, jest jeszcze legendarny, angielski Cruft's...

Poszczególne wystawy różnią się między sobą rangą.


WYSTAWY KRAJOWE
Podstawowym typem wystawy jest wystawa krajowa.
W Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt wystaw krajowych w roku. Wystawy te gromadzą ok. 600 - 1200 psów wszystkich ras. Organizowane są też wystawy krajowe jednej lub kilku wybranych ras lub grup np. wystawa krajowa golden retriever'ów, krajowa II i VII grupy.
W 2007 roku po raz pierwszy odbędzie się wystawa krajowa na której oceniane będą wyłącznie cavaliery.
Wystawy krajowe organizowane są najczęściej w niedziele na otwartym terenie. Na wystawę krajową przyjmowane są również zgłoszenia psów z zagranicy.
Na wystawie krajowej pies może otrzymać certyfikat na championa krajowego (w Polsce - CWC).


WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE
Wyższe rangą, wystawy międzynarodowe mają miejsce w większych miastach krajów stowarzyszonych w FCI i organizowane są pod protektoratem tej organizacji. Rocznie takich wystaw w Polsce jest ok. 10-ciu, od marca do listopada. Są to wystawy gromadzące od 2500 - 3700 psów i trwające co najmniej dwa dni. Część z nich odbywa się w halach sportowych.

Na wystawie międzynarodowej pies może otrzymać certyfikat na championa krajowego (CWC) i CACIB - certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności (Cerificate au Championat du Beaute).

Najbardziej prestiżową wystawą międzynarodową w Polsce jest Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu (wg uchwały Plenum Zarządu Głównego) organizowana pod koniec sezonu wystawowego w listopadzie każdego roku.
Odbywa się ona w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jest to jedyna wystawa w roku na której przyznawane są tytuły:
- "Młodzieżowy Zwycięzca Polski" z podaniem miasta i roku
- "Zwycięzca Polski" z podaniem miasta i roku

 

WYSTAWY KLUBOWE
Wystawa klubowa organizowana jest raz w roku przez Klub danej rasy lub Klub grupy ras. Na wystawę można zgłosić wyłącznie psy ras dla których organizowana jest wystawa (np. Klubowa wystawa psów do towarzystwa obejmuje psy całej IX grupy FCI).

Wystawa klubowa powinna posiadać cechy wyróżniające ją od wystawy krajowej, a mianowicie:
1. zapewnić możliwość analizy stanu hodowli ras poprzez takie konkurencje jak np. "Reproduktor i Jego Potomstwo", "Najlepsza Suka Hodowlana", "Najlepsza Hodowla" itp.
2. zgromadzić możliwie całą czołówkę krajową.
3. w miarę swoich możliwości Kluby wydają katalog powystawowy, połączony z analizą ocen i stanu hodowli danej rasy w kraju.

Na wystawie klubowej można tworzyć dodatkowe klasy (np. baby, juniorów itp.)

Na wystawie klubowej można otrzymać tytuł:
- CWC
- "Młodzieżowy Klubowy Zwycięzca Roku" (potocznie Młodzieżowy Zwycięzca Klubu czy Zwycięzca Klubu Młodzieży)
- "Klubowy Zwycięzca Roku" (potocznie Zwycięzca Klubu)
Za granicą również odbywają się wystawy klubowe.
Zdarza się, że w poszczególnych krajach jest więcej niż jeden klub (np. Czechy), każdy z tych klubów organizuje zazwyczaj własną wystawę klubową, do tytułu Zwycięzcy dodana jest wtedy nazwa klubu (potocznie skrót nazwy).
Teoretycznie oceniać na wystawie klubowej powinien najwyższej klasy specjalista, pasjonat-hodowca rasy.


WYSTAWY SPECJALISTYCZNE
W Polsce nie mamy wystaw tej rangi, za granicą jest ich niemało.
Organizowane są przez terenowy oddział klubu kynologicznego lub terenowy oddział klubu rasy jako wystawy danej rasy (np. tylko Cavalierów) czy grupy ras (np. tylko pudle - różnych wielkości, lub jedynie rasy ozdobne). Zdarza się, że dodatkowo ranga "specjalistyczna" nadawana jest wystawie międzynarodowej wyłącznie dla kilku konkretnych ras np. we Francji (przykładowo: wystawa międzynarodowa w Orleanie'2009 może być wystawą specjalistyczną dla ras: golden retriever, bichon frise i chart angielski).
Wystawy specjalistyczne cechuje zawsze szczególna troska w wyborze sędziego, który powinien być prawdziwym fachowcem, "specjalistą" w ocenie danej rasy.


WYSTAWY CHAMPIONÓW
Niektóre kraje organizują także raz do roku wystawy championów. W naszym kraju również odbywa się taki show - corocznie w Lesznie.
W wystawie biorą udział psy i suki z tytułami Międzynarodowego Championa Piękności i Krajowego Championa Wystawowego oraz z tytułem Młodzieżowego Championa Wystawowego.
Wszystkie psy prezentowane są w jednej klasie - championów.
CWC z wystawy championów w Lesznie jest równorzędne z certyfikatem otrzymanym na wystawie międzynarodowej lub klubowej przy przyznawaniu tytułu Champion Polski.


WYSTAWA EUROPEJSKA I ŚWIATOWA
To są wystawy bardzo specjalne.
Posiadają wszelkie cechy wystawy międzynarodowej, ale ich ranga jest jeszcze wyższa. Każda z nich jest organizowana tylko jeden raz w roku.
Zazwyczaj zapraszana jest wysokiej klasy, międzynarodowa, renomowana obsada sędziowska, wystawy mają piękną oprawę, a na ich wyniki czeka cały kynologiczny świat.
Liczba zgłoszeń na te wystawy jest ogromna, od kilku do kilkunastu tysięcy psów z wielu krajów. Aby ocenić wszystkich, czas ich trwania rozłożony jest na dłuższy okres czasu - cztery do pięciu dni.

Wystawa Europejska jest organizowana jeden raz w roku, co roku w innym kraju na naszym kontynencie.
Zwycięzca uzyskuje na niej tytuł "Zwycięzca Europy", "Młodzieżowy Zwycięzca Europy".


Wystawa Światowa organizowana jest również jedynie raz w roku, corocznie w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Zwycięzca wystawy uzyskuje prestiżowy tytuł "Zwycięzca Świata" czy "Młodzieżowy Zwycięzca Świata".


CRUFT'S
Cruft's to najsłynniejsza i najbardziej prestiżowa wystawa psów na świecie, organizowana raz w roku w Wielkiej Brytanii. Liczba zgłoszonych na nią zwierząt oscyluje ok.20 tysięcy...
Cavaliery sa jedną z najliczniej reprezentowanych ras, w ostatnich latach zgłoszano ich ponad 400 (!), a poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.
Dla sędziego zaproszenie do oceny na wystawie Crufts jest najwyższą nobilitacją, uznaniem najwyższej klasy jurora. Na tej wystawie sędzia może oceniać rasę tylko raz w życiu.


opracowała: Jadwiga Górska

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie