Rodzaje wystaw psów

  • Wystawy Krajowe wszystkich ras
  • Wystawy Krajowe jednej rasy lub grupy
  • Wystawy Klubowe jednej rasy lub grupy
  • Wystawy Specjalistyczne
  • Wystawy Międzynarodowe
  • Wystawa Championów
  • Wystawa Europejska
  • Wystawa Światowa
  • Wystawa Cruft’s

 

Wystawy Krajowe organizowane są kilkadziesiąt razy w roku.
Wystawy krajowe gromadzą od 200 do 1400 psów
Można uzyskać certyfikat na Krajowego Championa.


Wystawy Klubowe organizowane są raz do roku.
Gromadzą w zależności od liczebności ras od 200 do 600 psów.
Można uzyskać tytuł Zwycięzca Klubu w danym roku.


Wystawy Specjalistyczne organizowane są za granicami. W Polsce nie organizuje się takich wystaw.
Można uzyskać certyfikat na Krajowego Championa.

Wystawy Międzynarodowe organizowane kilkanaście razy w roku.
Te wystawy mają bardzo liczną obsadę ponieważ na nie przyjeżdża od 2 000 do 5 000 psów.
Można uzyskać certyfikat na Międzynarodowego Championa.

Należało by zwrócić uwagę na dwie z wystaw Międzynarodowych a mianowicie :
Wystawa w Poznaniu, na której przyznawane są tytuły Zwycięzca Polski lub Młodzieżowy Zwycięzca Polski w każdej z ras, w sukach i psach.
Wystawa w Katowicach od 2008 roku ma prawo przyznawania kwalifikacji na Cruft’s.

Wystawy Europejska jest wystawą o bardzo wysokiej randze i organizowana jest raz do roku. Przyznawane tytuły na tej wystawie to Zwycięzca Europy lub Młodzieżowy Zwycięzca Europy. Na wystawę tej rangi przyjeżdża od 5 000 do 10 000 psów wraz z wystawcami.

Wystawa Światowa to bardzo prestiżowa wystawa organizowana jest raz do roku przyznawane tytuły to Zwycięzca Świata lub Młodzieżowy Zwycięzca Świata. Tego typu wystawa gromadzi nawet powyżej 20 000 psów z całego świata.

Wystawa Cruft’s to legenda wystaw. Największa i najstarsza wystawa w Europie, niestety nie każdy piesek może być na tej wystawie ,tylko psy ze specjalnymi kwalifikacjami mogą zostać tam zaprezentowane. Tytuły przyznawane to Zwycięzca Cruft’s. Statystyki podają do 24 000 tysięcy psów.

 

Barbara Niedzielska
www.hodowla-polka.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.