Oceny i tytuły przyznawane na wystawach psów

I. Oceny

Oceny dzielą się na dwie klasy wiekowe pierwsza do 9 miesiąca (szczenięta), druga powyżej 9 miesiąca życia psa/suki (młodzież i dorosła).Osobno na ringu w swoich klasach wiekowych oceniane są psy i suki. Każdy psi uczestnik wystawy otrzymuje dyplom, oraz kartę oceny, na której jest ocena plus opis eksterieru i charakteru. Ponadto psy i suki w swoich klasach, które zajęły trzy pierwsze lokaty z ocenami doskonałymi otrzymują medale złoty, srebrny, brązowy.

Oceny klasy szczeniąt :
Wybitnie Obiecująca
 Obiecująca
 Mało Obiecująca


Oceny klas młodzieży i dorosłych :
Doskonała
 Bardzo dobra
 Dobra
 Dostateczna
 Dyskwalifikująca
 Nie do oceny


 W przypadku kiedy pies/suka są agresywne, posiadają wady, które są opisane we wzorcu rasy; sędzia ma prawo, a wręcz należy to do jego obowiązków zdyskwalifikować takiego psa lub sukę.
 Kiedy pies /suka są nieodpowiednio przygotowane do wystawy np. brudne, nie ostrzyżone, nie potrafią zachować się na ringu, nie chcą dać się dotknąć sędziemu nie pozwalają na obejrzenie zgryzu, skaczą w tym przypadku są nie do oceny dla sędziego. II. Tytuły

Najpiękniejsze Szczenię w Rasie - tytuł ten otrzymuje pies lub suka, które wygrało w klasie szczeniąt z oceną wybitnie obiecującą i lokatą pierwszą oraz porównanie w swojej klasie wiekowej.
 Najpiękniejsze Szczenię Wystawy BIS Puppy – tytuł ten może otrzymać pies lub suka z klasy szczeniąt, które posiadają tytuły Najpiękniejsze Szczenię w Rasie.

Zwycięstwa Młodzieży - tytuł ten mogą otrzymać osobno pies i suka, które w klasie młodzieży uzyskały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.

Najpiękniejszy Junior w Rasie -o tytuł ten mogą rywalizować pies lub suka, które uzyskały tytuł Zwycięzcy Młodzieży w swojej rasie.

Najlepszy Junior Wystawy - Junior Best In Show (BIS) - o ten tytuł konkurować będą psy i suki, które uzyskały tytuł Najpiękniejszego Juniora w Rasie.

Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie - o tytuł ten mogą się ubiegać psy i suki z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów konkurują ze sobą w drodze porównania.

CWC- Certyfikat na Wystawowego Championa mogą uzyskać zarówno pies jak i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

CACIB – Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności otrzymać go może pies i suka w danej rasie z oceną doskonałą i lokatą pierwszą w porównaniu psów/suk z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
 Certyfikat przyznawany jest na wystawach: międzynarodowych, europejskich, światowych.

Res CACIB – o rezerwowy Certyfikat konkurują psy i suki, które konkurowały o CACIB dodatkowo na ring sędzia zaprasza psa/sukę z lokatą drugą z klasy, której pochodził
 pies /suka z CACB. Jeżeli pies, który otrzymał CACIB posiada tytuł Inter Championa wówczas
 Res CACIB staje się CACIB-em.

BOB – Zwycięzca Rasy-Best Of Bread- o ten tytuł konkurują psy i suki, które otrzymały tytuł
 Najpiękniejszy Pies w Rasie, Najpiękniejsza Suka w Rasie i Najpiękniejszy Junior w Rasie .

BOG - Zwycięzca Grupy - Best Of Group- o ten tytuł konkurują psy i suki, które otrzymały tytuł Zwycięzca Rasy i należą do tej samej grupy.

BIS – Zwycięzca Wstawy – Best In Show –o tytuł ten konkurują psy lub suki, które otrzymały
 tytuł Zwycięzca Grupy.

Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - udział w konkurencji biorą psy i suki ras polskich, które na  wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy”.

Najpiękniejszy Weteran – w wyborze udział biorą psy i suki, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą w klasie weteranów.( Nic tak mnie nie zadziwia, jak ten tytuł; cały czas zastanawiam się na jakiej wojnie były te psy? czy nie można jak w normalnym cywilizowany kraju klasę weteranów nazwać klasą honorową?! A tytuł zmienić Na Najpiękniejszego Psa/Sukę z Klasy Honorowej?).

Najlepsza Para – para to pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością jednego właściciela, wystawiane na wystawie.

 Najlepsza Grupa Hodowlana – grupa to minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym.


Pozostałe tytuły dotyczą wystaw, które odbywają się raz do roku lub otrzymały zgodę Związku Kynologicznego w Polsce oraz FCI.

Młodzieżowy Zwycięzca Klubu – tytuł ten mogą otrzymać psy oraz suki w klasie młodzieży, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę pierwszą

Zwycięzca Klubu – o tytuł ten rywalizują psy oraz suki z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów tylko na wystawie klubowej z oceną doskonałą i lokatą pierwszą.
 Do tytułu dopisywany jest rok, w którym odbyła się wystawa.

Zwycięzca Polski – prawo do przyznawania tego tytułu ma wystawa międzynarodowa w Poznaniu i tytuł ten psy i suki analogicznie jak przy certyfikacie CACIB.
 Do tytułu dopisywany jest rok, w którym odbyła się wystawa.

Najlepszy Reproduktor – tytuł ten przyznawany jest na wystawie klubowej.

Najlepsza Suka Hodowlana - tytuł ten przyznawany jest na wystawie klubowej.

Najlepsza Para - tytuł ten przyznawany jest na wystawie klubowej.

Najlepsza Hodowla - tytuł ten przyznawany jest na wystawie klubowej.


Zwycięzca Europy - tytuł ten jest przyznawany analogicznie jak certyfikat CWC i CACIB-a.
 Do tytułu dopisywany jest rok, w którym odbyła się wystawa.

Zwycięzca Świata - najbardziej prestiżowy tytuł psa lub suki o tytuł ten konkurują psy lub suki analogicznie jak na CACIB tylko na wystawie światowej.
 Do tytułu dopisywany jest rok, w którym odbyła się wystawa.


 Jolka
 Wortal PSY24.PL

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie