Kilka słów na temat wystaw psów rasowych ...

Ocena każdej rasy dzieli się na PSY i SUKI oraz poszczególne klasy (opisane w dziale "Jak zgłosić psa na wystawę..."). Gdy nadejdzie nasza kolej, sekretarz ringu wyczyta nasz numer i zaprosi na ring. Każdy pies jest oceniany w ruchu i statyce. Sędzia zazwyczaj prosi wszystkich wystawców o zrobienie kilku kółek, a następnie każdego psa ocenia w ruchu i w pozycji wystawowej. Podczas gdy my staramy się zaprezentowac naszego psa jak najlepiej, sędzia dyktuje asystentowi opis, który następnie zostanie dołączony do karty ocen i dyplomu.

Na wystawie możemy uzyskać następujące oceny:

Doskonałą-wstążka niebieska
Bardzo dobrą-wstążka czerwona
Dobrą-wstążka zielona
Dostateczną-bez wstążki

Psy z ocenami doskonałymi, które uplasowały się na lokatach od 1 do 3, otrzymują odpowiednio złoty, srebrny lub brązowy medal.

* Gdy pies posiada bardzo poważne wady, opisane we wzorcu jako dyskwalifikujące może zostać zdyskfalifikowany. Gdy natomiast pies nie posiadający wad dyskwalifikujących, nie przejawiający lęku, czy agresji, uniemożliwia ocenę (nie chce zaprezentować zgryzu, kładzie się, nie ma ochoty biegac, skacze, uniemożliwiając ocenę ruchu), może w karcie ocen otrzymac adnotację: "nie do oceny".

W klasie szczeniąt obowiązuje nieco inny system ocen:

Wybitnie obiecująca-wstążka żółta
Obiecująca-wstążka biała
Mało obiecująca-bez wstążki


Tytuły, które można uzyskać na wystawach...

CACIB
-wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności. Może go uzyskać jeden pies i jedna suka w danej rasie z oceną doskonałą i pierwszą lokatą, w drodze porównania psów/suk z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Wniosek przyznawany na wystawach międzynarodowych.

Res. CACIB-po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa FCI jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które spełniły wymagania takie jak do przyznania wniosku CACIB oraz pies/suka z 2 lokatą i oceną doskonałą z klasy, w której został przyznany wniosek CACIB.

CWC-wniosek o przyznanie Certyfikatu na Wystawowego Championa Polski mogą uzyskać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z pierwszą lokatą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów bez względu na liczbę konkurentów.

Zwycięstwo Młodzieży(Zw.Mł)-tytuł ten może otrzymać pies/suka, które otrzymały w klasie młodzieży ocenę doskonała, z lokatą 1.

Najlepszy Pies w Rasie(NPwR) i Najlepsza Suka w Rasie(NSwR)-o tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki z ocenami doskonałymi oraz pierwszą lokatą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów konkurując ze sobą w drodze porównania.

Zwycięzca rasy (BOB)-o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie oraz Zwycięzca Młodzieży .

Zwycięzca grupy (BOG)-udział w wyborze biorą psy/suki, które uzyskały tytuł Zwycięzca Rasy i należą do tej samej grupy ras według podziału FCI.

Zwycięzca wystawy (BIS)-o tytuł ten konkurują Zwycięzcy poszczególnych grup FCI.

opracowała: Sonia, hodowla "Asymetria"
http://www.szwajcary.com/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie