Zoopsycholog - na kłopoty z psem

Synteza zawodu:

    Jest doradcą, który pomaga właścicielowi zwierzęcia towarzyszącego tworzyć satysfakcjonującą dla obu stron relację pomiędzy nim, a zwierzęciem oraz usunąć lub zredukować niepożądane, niepokojące zachowania zwierzęcia na które skarży się właściciel.

Zadania zawodowe:

    -      przeprowadzanie rozmowy z właścicielem lub właścicielami zwierzęcia domowego i na podstawie uzyskanych od nich informacji wyjaśnienie przyczyny problemu i wskazanie optymalnych rozwiązań,
    -    
    obserwacja zachowań zwierzęcia domowego oraz środowiska, w którym żyje, aby lepiej rozpoznać problem
    -        wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby usunąć lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia
    -        udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych, jak również porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk
    -        pomoc przy wyborze zwierzęcia, ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia, przeprowadzanie testów psychicznych
    -        opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach, oraz ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymywania tych zwierząt
    -        propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych, doradztwo w zakresie relacji między zwierzętami domowym,i a społeczeństwem


Zawód zoopsycholog ma być oficjalnie wprowadzony na listę zawodów Ministerstwa Pracy dnia 1 lipca 2007.

Joanna Misztela
http://www.happy-dog.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie