Terapia dla psów - plan terapii

Przyczyny zaburzeń zachowania są najczęściej złożone. Oprócz analizy wyuczonych mechanizmów zachowania (niepożądane zachowanie przynosi psu określoną korzyść i dlatego właśnie jest powtarzane), należy brać pod uwagę całokształt funkcjonowania zwierzęcia - jego emocje, komunikację i relacje z domownikami i dalszym otoczeniem, dotychczasowe (zwłaszcza wczesne) doświadczenia, właściwości rasy, stan zdrowia, dietę oraz sposób żywienia. Zebranie i analiza takich informacji oraz obserwacja psa lub kota w jego naturalnym otoczeniu jakim najczęściej jest mieszkanie opiekunów, pozwala na ocenę przyczyn i mechanizmów zaburzeń, a na tej podstawie sformułowanie programu terapii.

Niesłychanie ważna jest ocena stanu zdrowia zwierzęcia i ewentualnych czynników medycznych mogących mieć wpływ na jego zachowanie. Dlatego zwykle proszę o wcześniejszą konsultację z lekarzem prowadzącym. Także w wypadku, gdy po ocenie zachowania zwierzęcia uznam, że potrzebna będzie interwencja farmakologiczna, odsyłam go do lekarza, który ordynuje odpowiednie leki.

Najlepiej jeśli pierwsze spotkanie ma miejsce w domu zwierzęcia, w miejscu, które jest jego terytorium i w którym zachowuje się najbardziej naturalnie. Od domu także najczęściej rozpoczynamy oddziaływania terapeutyczne.

Pierwsze spotkanie trwa około 2 godzin i składa się z 3 części:

  • Zebrania dokładnych informacji dotyczących zgłaszanego problemu, funkcjonowania psa w domu i najbliższym otoczeniu, relacji z ludźmi i innymi psami, rozwoju, przebytych chorób, diety i innych istotnych informacji mogących mieć znaczenie w rozumieniu zachowani zwierzęcia.
  • Zdefiniowaniu problemu. Określeniu przyczyn zaburzenia, mechanizmów biorących w nim udział, aktualnej sytuacji zwierzęcia i jej znaczenia dla postępowania terapeutycznego.
  • Propozycji programu oddziaływań behawioralnych, których celem jest eliminacja (korekta) niepożądanych zachowań oraz utrwalenie zachowań pożądanych.

Każdy właściciel w ciągu kilku dni od pierwszej wizyty otrzymuje (listownie lub e-mailem) resume spotkania wraz z opisem programu działania. Po pierwszym spotkaniu kontaktujemy się na bieżąco, a po około 3-4 tygodniach umawiamy się na spotkanie podsumowujące. O konieczności dalszych spotkań decydujemy wspólnie z opiekunem psa lub kota w zależności od potrzeb.

 

http://www.amichien.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie