Zasady współwłasności psa

Załącznik nr 11: Zasady współwłasności psa
Zasady współwłasności psa:

1 . Członkowie Związku mogą posiadać i hodować psy zarejestrowane w Związku na zasadzie współwłasności.

2. Skutkiem zgłoszenia prawa do współwłasności psa i działań związanych z jego wystawianiem hodowaniem i innymi rodzajami aktywności w Związku jest ponoszenie konsekwencji przez wszystkich współwłaścicieli za działania każdego z nich. Kara nałożona na jednego ze współwłaścicieli skutkująca wykreśleniem psa z rejestru lub ograniczeniem jego używania w hodowli bądź wystawiania jest skuteczna względem pozostałych współwłaścicieli i wyłącza możliwość przerejestrowania psa w okresie jej obowiązywania.

3. Suki hodowlane stanowiące współwłasność mogą być użyte w hodowli z wykorzystaniem przydomka któregokolwiek ze współwłaścicieli. Jednak sytuacja to musi być uregulowana co najmniej jeden miesiąc przed planowanym kryciem w taki sposób, ze:

- na piśmie potwierdzonym przez Oddział Związku współwłaściciele wyznaczają jednego ze współwłaścicieli jako
wyłącznego dysponenta i przedstawiciela
- w w piśmie tym stwierdzają, który przydomek będzie użyty dla mających się urodzić szczeniąt

- jeśli współwłaściciele są członkami rożnych Oddziałów Związku, to pies stanowiący współwłasność musi być
zarejestrowany w Oddziale przedstawiciela współwłaścicieli i konsekwentnie dokumentacja hodowlana suki i jej
potomstwa jest wystawiana przez ten Oddział

4. Każdorazowo zmiana właściciela, przedstawiciela lub używanego przydomka musi być zgłoszona w formie pisemnej potwierdzonej przez Oddział Związku nie później niż jeden miesiąc przed planowanym kryciem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.