Polska Fundacja Ochrony Zwierząt

Powstała dzięki uporowi i determinacji człowieka dla którego zwierzę jest wartością idealną - Pana Samuela Dąbrowskiego członka Niemieckiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Stworzenie Fundacji wiązało się z trudnościami niemalże nie do przeskoczenia - udało się i to jak. Dzięki silnej woli Pana S.Dombrowskiego, sympatii wielu wybitnych osób powstała Fundacja dla której nie ma barier politycznych - istnieje jedno dobro zwierzęcia. Szczególną opieką objął Fundację jeden z członków Rady Nadzorczej eurodeputowany wiceprzewodniczący komisji d/s rozwoju wsi p. Janusz Wojciechowski.

Cele Fundacji:
Fundacja ma na celu prowadzenie oraz wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zwierząt, zgodnej z przepisami prawa polskiego oraz standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o humanitarne traktowanie zwierząt w ich hodowli, transporcie, gospodarczym wykorzystaniu, w przeprowadzaniu na nich doświadczeń, a także ze zwierzętami bezpańskimi.

Obecnie Fundacja wzięła na siebie trud zrzeszenia organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony zwierząt i środowiska w jedną silną "FEDERACJĘ OCHRONY ZWIERZĄT". Zadanie to trudne i odważne. Obecnie jesteśmy na etapie spotkań ze stowarzyszeniami w celu uzgadniania statutu Federacji. Mamy nadzieję, iż będziemy mieli w sobie tyle determinacji co założyciel Fundacji p.Samuel Dąbrowski, nie zniechęcimy się trudnościami i wspólnie będziemy potrafili zmienić trudny los zwierząt w Polsce.

SIEDZIBA FUNDACJI
00-071 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 13

BIURO FUNDACJI
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4
tel. 022 618-36-91
fax 022 618-36-91
kom. 0507-196-636

www.pfoz.org.pl
fundacja@pfoz.org.pl

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.