Kontrola przytuliska dla psów w Brzegu

Inspektor naszej organizacji dokonał kontroli przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu w celu sprawdzenia czy przebywające tam psy są chronione przed upałem. Kontrola stanu faktycznego w przytulisku nie mogła się jednak odbyć od razu gdyż inspektor oraz policja, która asystowała w tej interwencji, nie został wpuszczony na teren obiektu.

Utrudnianie kontroli trwało przez około półtorej godziny. Odbyły się perswazje i pouczenia o sankcjach karnych za utrudnianie kontroli obiektu, w którym przebywały żywe zwierzęta, których stan był niewiadomy.

Dopiero po przybyciu na miejsce drugiego radiowozu brzeskiej policji nastąpił zwrot w postępowaniu opiekuna przytuliska. Kierownik placówki zdecydował się na wpuszczenie inspektora TOZ oraz policjantów na jego teren.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przebywające w przytulisku czworonogi pozostawały bez stałej opieki osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

W razie udaru, omdlenia czy zasłabnięcia zwierzęta nie mogły liczyć na żadną pomoc z zewnętrz i były skazane na męczarnie z powodu przegrzania organizmu. Pięć z ośmiu psów było narażonych na ciągłe działanie promieni słonecznych przez cały dzień na środku placu o nagrzanej powierzchni betonowej do 41.3 st. C. (pomiar o godz. 17.20) Temperatura podłoża w południe w tym upalnym dniu była znacznie wyższa. Ten stan mógł spowodować u zwierząt udar, którego konsekwencją mogło być zagrożenie ich życia. U psów występowały w sposób nie budzący wątpliwości objawy długotrwałego, a zarazem niebezpiecznego dla zdrowia i życia przegrzania organizmu. Występowało zjawisko ziajania i zataczanie się zwierząt. Ten stan mógł doprowadzić do duszności oraz do utraty przez zwierzęta na uwięzi przytomności i w konsekwencji doprowadzić do ich zgonu.

Zanieczyszczona karma, a także wysoka temperatura wody oraz w niektórych miskach jej szczątkowe ilości dowodzą, że nastąpiło zaniedbanie obowiązku właściwego świadczenia powinności opiekuńczych wobec przetrzymywanych na uwięzi w przytulisku zwierząt. Tym samym zwierzęta nie mogły uzupełniać braku wody w organizmie oraz skutecznie się chłodzić. Opiekun przytuliska wykazał poprzez zastany stan faktyczny w przytulisku, że nie rozumie i nie czuje powinności opiekuńczych oraz właściwego działania na rzecz powierzonych mu zwierząt w przytulisku i prawidłowego dbania o ich bezpieczeństwo.

Zastany stan warunków w przytulisku świadczył w sposób nie budzący wątpliwości, że przetrzymywane tam psy były narażone na ciągłe cierpienie z powodu braku ochrony ich przed szkodliwym działaniem upalnego słońca. Została, zatem wyczerpana dyspozycja art. 6 ust.2 pkt.10 Ustawy o ochronie zwierząt mówiąca o permanentnym znęcaniu się nad zwierzętami w wyniku zaniedbania podstawowych czynności opiekuńczych przez wyznaczonego do tego celu pracownika. Należy dodać, że w wyniku przeprowadzonych dwóch kontroli przytuliska w dniu 4 i 6 lipca 2006 r. stan bezpieczeństwa przetrzymywanych tam zwierząt w ogóle się nie poprawił. Podobnie jak podczas bieżącej kontroli z dnia 23 lipca 2006 r. Stwierdzono, że przetrzymywane w przytulisku zwierzęta przebywały na nagrzanym placu, a kojcach psy w ogóle nie miały wody.

Czynności pokontrolne
Na podstawie przeprowadzonej kontroli tymczasowego przytuliska w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej oraz na podstawie stwierdzonych faktów skierowano wnioski do następujących instytucji i organów:

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do Inspekcji Weterynaryjnej w Brzegu o zajęcie stanowiska w przedmiocie ustaleń pokontrolnych przez inspektora TOZ.

Do właściciela przytuliska, którym jest Burmistrz Miasta Brzeg celem zapoznania go z rozmiarem zaniedbań mających miejsca w przytulisku, które zagrażały życiu i zdrowiu zwierząt.

Do Prokuratury Rejonowej w Brzegu za pośrednictwem Policji Powiatowej w Brzegu wniosek celem wszczęcia postępowania karnego wobec sprawców utrudnienia kontroli przytuliska w dniu 23.07.2006 r. oraz wobec sprawcy zaniedbań w świadczeniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami / naruszenia art. 6 ust 2 pkt. 10 w związku z art. 9 ust. 1/ Ustawy o ochronie zwierząt.

źródło: toz.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.