Współpraca - pies w więziennictwie

PIES ZA WIĘZIENNYM MUREM - Współpraca

Niezwykle ważna w działalności Służby Więziennej jest współpraca międzyresortowa. Aktualnie Ośrodek w Czarnem współdziała z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, OTPS Straży Granicznej w Lubaniu, wraz z Żandarmerią Wojskową kontroluje jednostki wojskowe, prowadzi też wspólne akcje z CBŚ. Nieformalne kontakty utrzymuje także z GOPR-em, WOPR-em i cywilnymi ośrodkami szkolenia psów.

Współpraca nie jest ograniczona jedynie do terenu Polski. Kontakty międzynarodowe zapoczątkowało w 2002 roku wyszkolenie psa do wyszukiwania narkotyków dla litewskiej Służby Więziennej. Niestety, pomimo zachwytu naszych wschodnich sąsiadów umiejętnościami czworonoga, nie doszło do powstania tam ośrodka szkolenia.

Za to w 2006 roku rozpoczął się trening dla Służby Więziennej Izraela.
Do Czarnego przyjechało siedmiu funkcjonariuszy, którzy mieli przejść szkolenie do służby patrolowo-konwojowej. Ta niewielka grupa została skrupulatnie wybrana spośród 150 chętnych.

Kurs obejmował: konwojowanie skazanych w pojazdach, w tym obronę konwoju przed napaścią z zewnątrz i ucieczkę więźnia; patrolowanie terenu na zewnątrz jednostki wraz z poszukiwaniem uciekinierów; a także neutralizowanie zagrożeń wewnątrz jednostki.

Kiedy w roku 2007 kierownik DSPiTPS SW mł. chor. Adam Borysewicz pojechał do Izraela przekonał się, że nauka nie poszła w las i zakończyła się pełnym sukcesem.

Od kiedy w izraelskiej SW podjęły służbę wyszkolone w Polsce psy o połowę spadła ilość wypadków nadzwyczajnych w trakcie konwojowania, a o kilkadziesiąt procent zmalała liczba urazów i kontuzji u funkcjonariuszy neutralizujących więzienne bunty.

Obecnie polscy instruktorzy pomagają w przygotowaniu kilkunastu psów do służby wartowniczej w SW Gruzji. Szkolenie to potrwa do września 2008 roku.

W ramach delegacji międzynarodowych instruktorzy Ośrodka uczestniczą w roli obserwatorów w zawodach kynologicznych służb mundurowych w czeskim Jaromerze.

Natasza Słomka
Z-ca red. naczelnego

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie