Akcja - psie sprawy

Cele akcji

Celem akcji "PSIE SPRAWY" jest zjednoczenie wszystkich miłośników psów w celu rozwiązania poniższych problemów. Szukamy na terenie każdego miasta osób, które będą chciały zająć się niniejszą akcją. Każdemu oferujemy pomoc merytoryczną oraz stworzenie strony internetowej (adres: www.rottweilery.pl/nazwa miasta)

Cel akcji jest ujęty we wzorze listu jaki przedstawiamy władzom na terenie swojego miasta:
List otwarty do Rady Miejskiej w ...
Szanowni Państwo Radni!
W imieniu mieszkających w ..... (nazwa miejscowości w której mieszkasz) miłośników - opiekunów - hodowców - właścicieli psów domagamy się precyzyjnego przedstawienia sposobu wydawania kwoty wpływającej do budżetu gminy/miasta z tytułu podatku od posiadania psa.
1. Proponujemy: obniżenie opłaty "za psa" o 50% gdy: - zwierzę jest sterylizowane czy kastrowane (po okazaniu świadectwa weterynaryjnego) - zwierzę jest zostało przygarnięte ze schroniska dla zwierząt (na podstawie poświadczenia z azylu) skuteczniejsze egzekwowanie podatku od psa Uważamy, że pieniądze z podatku od posiadania psa, należy podzielić procentowo na konkretne cele i potrzeby związane ze zwierzętami w naszym mieście.
Proponujemy: 50% tej kwoty przeznaczyć na schronisko dla zwierząt oraz promocję schroniska 30% tej kwoty przeznaczyć na zakup i utrzymanie specjalnych koszy lub toalet przeznaczonych na zwierzęce nieczystości resztą pieniędzy dysponować w zależności od aktualnych potrzeb.
2. Domagamy się aby regulaminy gmin/miast nie zawierały zapisu o "wyprowadzaniu psa na smyczy i w kagańcu", lecz by ten zapis brzmiał "wyprowadzać psa na smyczy LUB w kagańcu". Wówczas zapis ten będzie zgodny z art. 174 ustawy o ochronie zwierząt ["Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą"].
3. Zgłaszamy pilną potrzebę wydzielenia "zielonych" terenów w każdej dzielnicy ..... (nazwa miejscowości w której mieszkasz) w celu bezpiecznego i swobodnego "wybiegania" psów. [Ustawa o ochronie zwierząt art. 1 pkt 1: "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i opiekę"].
4. Opowiadamy się za wydzieleniem w przyszłości terenu z przeznaczeniem na cmentarz dla zwierząt [przepisy sanitarne].
Domagamy się, aby służby miejskie - zgodnie z przepisami prawa - na serio zajęły się psami bezpańskimi, pomagały w transporcie i umieszczaniu zwierząt w azylu i pomagały w pochowaniu padłych na drogach zwierząt.

Jak realizować AKCJĘ psie sprawy

Jako przykład posłuży nam realizacja akcji w Tarnowskich Górach
1.Wyznaczyć koordynatora wszystkich działań. 2. Wydrukowanie w zaprzyjaźnionej drukarni Listu otwartego w il. 1000 szt (koszt ok 100zł) (zalecamy zamieścić link do strony internetowej gdzie opisywany będzie przebieg akcji) 3. Pod Listem i na drugiej stronie linie z miejscem na podpisy 4. Rozniesienie wydrukowanych listów p znajomych, lecznicach, sklepach zoologicznych i zaprzyjaźnionych knajpach 5. Poinformowanie o akcji lokalnych mediów: radio, prasa, telewizja 6. Współpraca ze Spółdzielniami mieszkaniowymi (trzeba przekonać Spółdzielnię/ Prezesa, że rozwiązanie psich problemów leży również w ich interesie; ich pomoc może polegać na umieszczeniu listu w gazetkach -jeśli takie wydają, lub rozmieszczeniu na tablicach ogłoszeń) 7. Odwiedzanie punktów gdzie są listy i zbieranie ich/ wymiana na nowe 8. Umówienie się z przewodniczącym rady miejskiej - poinformowanie lokalnych mediów o spotkaniu - wizyta u przewodniczącego z psami - trzeba wcześniej uprzedzić , że z psami by otrzymać na to zgodę - przedstawienie akcji oraz wręczenie kopii listów z podpisami 9. Wizyta u burmistrza (bez psów) - przedstawienie akcji, listy z podpisami oraz prośba o poparcie akcji 10. O każdym działaniu umieszczać info na stronie internetowej
Akcje najlepiej rozpocząć w czasie zgłaszania przez radnych propozycji do budżetu (do września)

Zielone tereny dla psa

Zgłaszamy pilną potrzebę wydzielenia "zielonych" terenów w każdej dzielnicy ..... (nazwa miejscowości w której mieszkasz) w celu bezpiecznego i swobodnego "wybiegania" psów. [Ustawa o ochronie zwierząt art. 1 pkt 1: "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i opiekę".
Nawet dla laików oczywiste jest, że pies do prawidłowego rozwoju, zdrowia, potrzebuje dużo ruchu.
Rośnie niechęć społeczeństwa do psów puszczonych luzem na trawniku. Ubywa też miejsc, gdzie swobodnie można psa spuścić ze smyczy, by się "wybiegał". Najlepszym rozwiązaniem więc wydaje się stworzenie specjalnych miejsc, gdzie można pozwolić psu się "wyhasać", nie powodując niepokoju wśród przechodniów.

Sprzątanie nieczystości

Uważamy, że pieniądze z podatku od posiadania psa, należy podzielić procentowo na konkretne cele i potrzeby związane ze zwierzętami w naszym mieście. Proponujemy: 30% tej kwoty przeznaczyć na zakup i utrzymanie specjalnych koszy lub toalet przeznaczonych na zwierzęce nieczystości
Problem psich nieczystości poruszyliśmy już w artykule "Psia kupa". Ponieważ jednak , jak zauważyliśmy, wiele miast /gmin obostrza przepisy dotyczące sprzątania po psach - jednocześnie nie robiąc nic by pomóc w ich sprzątaniu - czas podjąć stanowcze działania mające na celu stworzenia udogodnień dla właścicieli psów (psie toalety, specjalne śmietniki i inne).

Psie podatki

1. Proponujemy: obniżenie opłaty "za psa" o 50% gdy: - zwierzę jest sterylizowane czy kastrowane (po okazaniu świadectwa weterynaryjnego) - zwierzę jest zostało przygarnięte ze schroniska dla zwierząt (na podstawie poświadczenia z azylu) skuteczniejsze egzekwowanie podatku od psa Uważamy, że pieniądze z podatku od posiadania psa, należy podzielić procentowo na konkretne cele i potrzeby związane ze zwierzętami w naszym mieście.
Proponujemy: 50% tej kwoty przeznaczyć na schronisko dla zwierząt 30% tej kwoty przeznaczyć na zakup i utrzymanie specjalnych koszy lub toalet przeznaczonych na zwierzęce nieczystości resztą pieniędzy dysponować w zależności od aktualnych potrzeb.
Sprawa podatku za psa to kolejna sprawa budząca kontrowersje wśród "psiarzy". Sporo osób nie płaci podatku ponieważ uważa, że pieniądze i tak nie są przeznaczane na psie sprawy. Oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie. Jednak na pewno świadomość, iż wpłacone środki są przeznaczane na rozwiązywanie problemów dotyczących psów mogłaby wpłynąć na regulowanie tego podatku. By móc dysponować pieniędzmi z podatków za psy, trzeba najpierw je mieć, więc podstawową sprawą jest skuteczniejsze egzekwowanie tego podatku.

Schroniska

1. Proponujemy: obniżenie opłaty "za psa" o 50% gdy: - zwierzę jest zostało przygarnięte ze schroniska dla zwierząt (na podstawie poświadczenia z azylu)
Uważamy, że pieniądze z podatku od posiadania psa, należy podzielić procentowo na konkretne cele i potrzeby związane ze zwierzętami w naszym mieście.
Proponujemy: 50% tej kwoty przeznaczyć na schronisko dla zwierząt i promocję schroniska Rozwiązaniem problemu bezdomnych psów nie mają być schroniska. Niestety właśnie tak wiele osób postrzega te instytucje. Schronisko powinno być miejscem przejściowego przebywania psa, który z różnych przyczyn utracił dom. By tak było niezbędne jest "promowanie schroniska" realizowane następującymi metodami:
a) strona internetowa - czytelna i regularnie aktualizowana - codzienne odbieranie poczty e-mail i udzielanie odpowiedzi - dział dla każdego zwierzaka "adopcje wirtualne" - reklamowanie strony schroniska na stronach należących do urzędów miast/gmin
b) regularne (co 3 mies. min.) organizowanie akcji "dni otwarte" : - organizowanie aukcji - współpraca z mediami: lokalne radio, prasa , telewizja
c) wyznaczenie menadżera schroniska
d) akcje informacyjne o sterylizacji i kastracji

Kaganiec albo smycz

Domagamy się aby regulaminy gmin/miast nie zawierały zapisu o "wyprowadzaniu psa na smyczy i w kagańcu", lecz by ten zapis brzmiał "wyprowadzać psa na smyczy LUB w kagańcu". (Zapis ten nie będzie dotyczył psów agresywnych). Wówczas zapis ten będzie zgodny z art. 174 ustawy o ochronie zwierząt ["Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą"].
Jak wykazaliśmy w wielu artykułach na naszym wortalu , kaganiec nie rozwiąże problemu z agresywnymi psami. Bezpieczeństwo na naszych ulicach nie będzie zależało od tego czy pies jest agresywny lecz od tego jak postępuje z nim jego właściciel. Jeżeli mam agresywnego psa to będąc odpowiedzialny - zawsze prowadzę go w kagańcu, oraz zachowuję wszelkie niezbędne środki by nie doszło do niebezpiecznych sytuacji. Jeśli jestem nieodpowiedzialny i nie przejmuję się ani ludźmi , ani konsekwencjami jaki mogą wyniknąć z działań mojego psa - to prowadzę bez kagańca. Co więc daje nakaz prowadzania wszystkich psów w kagańcu? Nic. Odpowiedzialni właściciele- niezależnie od tego czy pies jest niebezpieczny czy nie - prowadzą swoje psy w kagańcu. A nieodpowiedzialni - dalej bez kagańca. Niebezpieczeństwo od strony agresywnych psów nie zniknęło.
zobacz pokrewne tematy: » Psy w społeczeństwie » Ustawa zamiast kagańca

Uczestnicy AKCJI psie sprawy

Pierwszym uczestnikiem i jednocześnie pomysłodawcą jest:
1. http://www.tg.net.pl/psiasprawa/index.php

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie