Psy asystujące - podział

Pomocnicy osób niepełnosprawnych i chorych

Wstęp
Pies asystujący (ang. assistance dog) to pies, który towarzyszy osobie niepełnosprawnej i wykonuje dla niej specjalne zadania. Mówiąc w skrócie, jest to pies na co dzień mieszkający z osobą niepełnosprawną, różniący się tyle od zwykłego, domowego psa, że potrafi pomóc swojemu opiekunowi w jego codziennych czynnościach.

Najbardziej znanym rodzajem psa asystującego jest pies przewodnik osoby niewidomej. Takie psy szkolone są w Polsce już od kilkudziesięciu lat. Do psów asystujących zaliczamy także psy dla osób niesłyszących, dla osób z epilepsją oraz tzw. psy serwisowe, czyli pomagające osobom z niepełnosprawnością ruchową. W Stanach Zjednoczonych szkolone są także psy asystujące dla dzieci autystycznych.
Praca psa asystującego jest niezwykle trudna i odpowiedzialna, decydująca niejednokrotnie o życiu osoby niepełnosprawnej. Pies pracuje praktycznie 24h na dobę, bez przerwy towarzysząc swojemu opiekunowi. Pies asystujący osobie z epilepsją jest wyszkolony aby alarmować ją o nadchodzącym ataku a taki może się zdarzyć nawet gdy ta osoba odpoczywa. Pies pomagający osobie niesłyszącej alarmuje nie tylko gdy ktoś zapuka do drzwi ale także gdy wyczuje niebezpieczeństwo, np. pożar lub włamanie. Pomoc psa asystującego nie ogranicza się do wykonywania poleceń. Poprzez swoją pracę, pies zwiększa niezależność i samodzielność osoby niepełnosprawnej, redukując do minimum ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Asystując codziennie swojemu opiekunowi, szybko staje się niezwykłym towarzyszem, którego oprócz wykonywanych zadań łączy z osobą niepełnosprawną silne uczucie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Do domu swojego właściciela wprowadza nową jakość życia.

Pies serwisowy
(ang. service dog)

Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niepełnosprawnej fizycznie.
Może to być osoba niepełnosprawna ale także posiadająca inne dysfunkcje nie pozwalające jej wykonać rękoma czynności wymagających siły i precyzji, jak np. zasunięcie suwaka, założenie i zdjęcie skarpetek, noszenie cięższych przedmiotów.

Pies przewodnik
(ang. guide dog)

Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niewidzącej lub niedowidzącej.

Pies dla osoby niesłyszącej
(ang. hearing dog)

Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej.
Pies ma za zadanie informować właściciela o wszystkich istotnych dla niego dźwiękach, np. dzwonek do drzwi, dzwonek telefonu. Robi to zwracając na siebie uwagę właściciela poprzez dotknięcie go łapą a następnie podbiegnięcie do źródła dźwięku. Odmienna reakcja następuje na sygnał informujący o zagrożeniu życia, np. dźwięk syreny przeciwpożarowej lub alarm antywłamaniowy. Wtedy pies zwraca na siebie uwagę właściciela i wykonuje komendę "waruj". Dla uzyskania tego tytułu, pies powinien być wyszkolony pod kątem rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności swojego przyszłego właściciela.

Pies sygnalizujący atak epilepsji
(ang. seizure responding dog)

Jest to pies wyszkolony indywidualnie dla osoby chorej na epilepsję lub inne choroby wywołujące zagrożenie czasowej utraty przytomności lub czasowych zaburzeń sprawności motorycznych. Zadaniem jego jest alarmowanie właściciela przed nadejściem ataku.

Pies terapeutyczny
(ang. therapy dog)

Jest to pies wyszkolony do pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Pies taki może być wyszkolony zarówno dla potrzeb indywidualnej osoby, jak i do pracy z grupą osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

www.dobrypies.pl

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie