Pies asystujący - droga po psa

Psy asystujące przekazywane są przez Fundację nieodpłatnie, jednak osoby niepełnosprawne starające się o psy powinny spełnić określone wymagania.

"Nikt oprócz ludzi chorych tak jak ja, nie zrozumie, co to znaczy mieć kogoś, kto zawsze jest przy tobie i pomoże. Jest na każde zawołanie. Potrafi zrobić wszytko: podać telefon, otworzyć drzwi, przynieść mi wodę z lodówki, przyciągnąć wózek. I patrzy na mnie wzrokiem pełnym miłości."

Kto może starać się o psa asystującego
O psa asystującego Alteri ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne z trudnościami motorycznymi, poruszające się na wózku, sprawne umysłowo, które ukończyły 16 lat.
Istotne jest, by przyznanie psa asystującego wiązało się ze znaczną poprawę jakości życia i wzrostem samodzieloności osoby niepełnosprawnej.


Wniosek o przyznanie psa
Osoby zainteresowane występują do Alteri z wnioskiem o przyznanie psa asystującego.


Wstępna kwalifikacja
Na podstawie przesłanej ankiety następuje wstępna kwalifikacja. Przyszły opiekun musi mieć możliwość zapewnienia psu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wyżywienia, wystarczającej dawki aktywności fizycznej i regularnych spacerów.


ASI
W celu dalszej kwalifikacji niezbędny jest osobisty kontakt z Fundacją. W trakcie Alterowskich Spotkań Integracyjnych (ASI) przeprowadzane są wstępne rozmowy z osobami oczekującymi na psa asystującego oraz szczegółowo określane potrzeby i precyzowane zadania, jakie będzie miał do wykonania pies w pracy indywidualnej.
Spotkanie osób niepełnosprawnych posiadających lub oczekujących na psa asystującego oraz pracujących z własnym psem pod kierunkiem instruktora jest okazją do bliższego poznania się, wymiany doświadczeń i dokładnego sprecyzowania wzajemnych oczekiwań.
ASI mają również na celu zapoznanie uczestników z bieżącą działalnością Alteri, znalezienie płaszczyzn do współpracy oraz prezentację możliwości naszych psów asystujących. Podczas wykładów chcielibyśmy zaznajomić słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu podstawowej wiedzy kynologicznej. Zależy nam, aby przyszli opiekunowie nabyli wiedzę umożliwiającą wykorzystanie w pełni i dalsze rozwijanie umiejętności psa, budowania z nim poprawnych, głębokich relacji oraz prawidłowego dbania o jego potrzeby.


Przekładanie
Przekładanie jest okresem regularnych spotkań osoby niepełnosprawnej z wybranym psem. Ma ono na celu przeszkolenie przewodnika oraz przygotowanie psa do pracy z przyszłym opiekunem. W tym celu konieczna jest czasowa obecność osoby ubiegającej się o psa w Krakowie. Podczas przekładania zapada ostateczna decyzja co do dalszej współpracy wytypowanego zespołu.


Przekazanie
Osobie niepełnosprawnej pies asystujący przekazywany jest bezpłatnie. Przekazanie psa następuje za kaucją zwrotną wysokości 600.- zł, którą Fundacja pobiera w chwili podpisania umowy, a zwraca po upływie pół roku pomyślnego przejścia okresu adaptacji psa w domu osoby niepełnosprawnej.


Nowy lokator
Po przekazaniu, jeśli współpraca układa się pomyślnie, ewentualny kontakt z Instruktorem Alteri odbywa się na życzenie osoby niepełnosprawnej. Jeśli osoba ta zdecyduje się na aktywne szkolenie, podnoszenie kwalifikacji psa lub udział w sportach kynologicznych, kontakt z instruktorem będzie odpowiednio częstszy.
Emerytura
Pies może pozostać do końca swojego życia z aktualnym opiekunem, który jednocześnie może starać się o przyznanie nowego psa. Jeśli jest to z jakichś względów niemożliwe. Fundacja zapewnia psu spokojną emeryturę w rodzinie zastępczej.


www.alteri.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie