Rodowód psa

R o d o w ó d psa wystawiony przez Związek Kynologiczny w Polsce albo przez inną krajową organizację kynologiczną uznawaną przez FCI (Federation Cynologique Internationale) - największą międzynarodową organizację kynologiczną, do której należy również Polska, jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. Rodowód może być krajowy lub exportowy - z odpowiednią pieczęcią (Export Pedigree) kiedy pies jedzie do innego kraju.

W nagłówku rodowodu wymienione są następujące dane.
Nazwa, przydomek
Rasa
Maść
Data urodzenia
Płeć
Nr tatuażu
Nr rodowodu (PKR/Polska Księga Rodowodowa)
Nr rejestracji oddziałowej
Uwagi
Hodowca
Właściciel

Niżej znajdują się rubryki z informacjami o poprzednich pokoleniach (III-V)

Pod tym adnotacja: ”Niniejszy wyciąg zgodny z zapisem w Polskiej Księdze Rodowodowej Psów Rasowych. Zawarte w nim dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez organizacje zrzeszone w FCI i członków tych organizacji."
Podpis. Przewodniczący Zarządu Głównego
Podpis. Prowadzący Księgi Rodowodowe

Druga strona rodowodu zawiera następujące pozycje.
Zmiany właściciela
Prześwietlenie na dysplazję
Osiągnięcia na wystawach
Testy (dla ras u których są wymagane przy kwalifikacji do hodowli)

W rodowodzie psa (suki), który/a spełni wymagania regulaminowe kwalifikacji do hodowli m.in. uzyska u różnych sędziów, na trzech wystawach (międzynarodowa/klubowa i 2 krajowych) odpowiednio trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre – kierownik sekcji rasy wbija pieczątkę „Pies reproduktor”, „Suka hodowlana”.

Rodowód wystawiany jest na podstawie metryki. Wszystkie szczenięta, wadliwe również, urodzone po rodzicach zakwalifikowanych do hodowli, otrzymują metryki. Jeżeli w drodze komisyjnego przeglądu stwierdzona jest u jakiegoś szczeniaka wada dyskwalifikująca w metryce a następnie w rodowodzie jest to odnotowane:” nie hodowlany”.

Ważność rodowodu psa ma swoje ograniczenia. Po wykluczeniu członka ze Związku, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na inną osobę i podlegają skreśleniu z rejestru Związku.
Również w okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane psy/suki nie mogą być używane w hodowli i brać udziału w wystawach konkursach i pokazach.


Jan Borzymowski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie