Co to jest Księga Wstępna (KW) ?

Księga wstępna to dokument, który wydaje się psom nie posiadającym rodowodów ale posiadającym cechy danej rasy. Dla podhalanów KW jest ciągle otwarta ponieważ populacja tej rasy jest bardzo mała i zinbredowana. Wprowadzenie osobników „nowych”, często psów z pierwotnego źródła – pracujących przy stadach owiec w górach, zwiększamy pulę genetyczną owczarka podhalańskiego i powoli dążymy do uzyskania idealnego fenotypowo psa.

Zasady dotyczące KW regulowane są przez paragraf 22 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:

 

1. Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.

2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór zał. nr ....). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.

3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.

4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją).

5. Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.

6. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.


Marta Czerwińska
http://www.podhalany.wortale.net/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie