Chińskie grzywacze - zdrowie

Chciałabym zaprezentować kilka chorób, które często występują u chińskich grzywaczy. Poniższe problemy zdrowotne nie są związane tylko z tą jedną rasą, ale mogą być powszechne również w przypadku innych ras. Ponieważ pula genetyczna chińskich grzywaczy wywodzi się z bardzo małej grupy zwierząt, każdy odpowiedzialny hodowca powinien przeprowadzić przynajmniej badania oczu (PRA, LL) i kolan (PL - Patella Luxation - zwichnięcie rzepki kolanowej) u posiadanych psów.

Standardowy druk obejmujący badania oczu wygląda mniej więcej tak: galeria poniżej

 

Niestety w Polsce te badania nie są powszechnie dostępne ani często przeprowadzane. Zapytaj się hodowcy o badania - może wtedy staną się one częściej wykonywane;)

Dostępne jest również badanie genetyczne w kierunku mutacji prcd-PRA - zajmuje się tym firma OptiGen: www.optigen.com (galeria poniżej)

 

 

Ponieważ chińskie grzywacze należą do ras miniaturowych, mogą cierpieć na choroby powszechne u miniaturowych ras, takie jak:

  • zwichnięcie rzepki kolanowej - Patella Luxation (PL)

  • aseptyczna martwica główki kości udowej - Legg-Calve-Perthes (LCP)

Dziedziczne choroby oczu:

  • postępujący zanik siatkówki PRA (Progressive Retinal Atrophy)

  • dystrofia pigmentowanego nabłonka siatkówki (RPED)

  • zespól suchego oka (keratoconjunctivitus sicca (KCS) / dry eye)

  • zwichnięcie soczewki - lens luxation (LL)

  • katarakta

Choroby, które występują u nagich psów i prawdopodobnie związane są z ich genotypem:

  • zamknięty kanał słuchowy - Closed Ear Canal

  • głuchota

Opracowała: Katarzyna Zienkiewicz
http://www.rosathea.com/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Artykuły powiązane

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie