Redaktor: Tomasz Bednarek

Redaktor działu PIES W POLICJI.

Tomasz Bednarek (ur. 8 grudnia 1968 w Łodzi) - podinspektor policji, doktor nauk prawnych z zakresu kryminalistyki (Uniwersytet Warszawski - 2006), współtwórca polskiej szkoły badań osmologicznych.

Magister inżynier zootechniki ATR Bydgoszcz (1992). Absolwent Oficerskiego Studium Ekspertów Kryminalistyki (1996) i Podyplomowego Studium Zarządzania (2004) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1999-2003 reprezentował polską Policję w ramach Grupy Roboczej INTERPOLU (IEWGPD). Ekspert z zakresu badań śladów zapachowych. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji z zakresu techniki kryminalistycznej w prawniczych oraz specjalistycznych periodykach krajowych i zagranicznych. Laureat prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (2000) przyznawanej za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu kryminalistyki.

* 1992-1997 - specjalista Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
* 1997-2003 - ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,
* 2003 - naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Najważniejsze publikacje

* Bednarek T.: Podstawowe zagadnienia z badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 222, s. 32.

* Bednarek T.: Laboratoryjna analiza śladów zapachowych zabezpieczonych na miejscach przestępstw, „Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 222, s. 35.

* Bednarek T.: Próby określenia wpływu laku, stosowanego w zabezpieczaniu śladów zapachowych na prawidłowość pracy psów specjalnych, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 226, s. 47.

* Orłowski T., Jezierski T., Bednarek T.: Efektywność wyszukiwania zapachu zwłok na lądzie przez psy specjalne w zależności od różnych czynników, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 225, s. 43.

* Sutowski G., Bednarek T., Borkowski M.: Badania empiryczne jako sposób rozwiązywania wątpliwości dotyczących badań śladów zapachowych, „Biuletyn Informacyjny” 1999, nr 110, s. 50.

* Bednarek T., Sutowski G.: Schemat ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań śladów zapachowych, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 224, s. 5.

* Bednarek T.: Osmologia - przeceniany czy niedoceniany dział kryminalistyki?, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. III, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

* Bednarek T.: Hodować, czy nie - o to jest pytanie. Kilka uwag na temat prowadzenia hodowli psów policyjnych jako alternatywnej formy pozyskiwania psów do tresury, „Biuletyn Informacyjny”, nr 114, CLK KGP, 2001.

* Bednarek T.: Osmologia czyli o systemie badań śladów zapachowych ludzi w polskich laboratoriach kryminalistycznych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, tom V, Warszawa 2002.

* Bednarek T.: Kilka uwag na temat procesu certyfikacji pracowni osmologicznych, „Biuletyn Informacyjny”, 2002, Nr 115.

* Jezierski T., Bednarek T., Górecka A., Gebler E., Stawicka A.: Etologiczna analiza błędów popełnianych podczas identyfikacji osób na podstawie próbek zapachowych przez policyjne psy specjalne - Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu TOO A 02618, Komitet Badań Naukowych Biuro Spraw Obronnych, Jastrzębiec, styczeń 2003.

* Bednarek T.: Ekspertyza osmologiczna w świetle badań statystycznych, „Problemy Kryminalistyki”, 2003, nr 241.

* Jezierski T., Bednarek T., Górecka A., Gebler E., Stawicka A.: Czynniki wpływające na niezawodność identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych przez psy specjalne, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. VII, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 207.

* Bednarek T.: Kilka uwag na temat obiektywizacji badań osmologicznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. VII, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 217.

* Sutowski G., Bednarek T.: Poszukiwanie przyczyn negatywnego wyniku identyfikacji osmologicznej i jego znaczenie dla procesu karnego, „Problemy Kryminalistyki”, 2003, nr 241.

* Bednarek T. : Wartość diagnostyczna badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 254, s. 14.

* Bednarek T. : Badanie śladów zapachowych - aspekty kryminalistyczne i procesowe, dysertacja doktorska - obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 6 kwietnia 2006.

* Bednarek T., Całkiewicz M.,: Osmologia (badanie śladów zapachowych) – problematyka procesowa i kryminalistyczna – materiały pokonferencyjne- referat wygłoszony podczas Konferencji Sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, która odbyła się w dniach 29 – 31 maja 2006 w Jachrance k./Warszawy.

* Bednarek T.: Legal Aspects of Osmological Expertize – tekst wystąpienia wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji poświęconej „Standaryzacji metod badawczych w zakresie identyfikacji śladów zapachowych w celu poprawy współpracy organów ścigania w Unii Europejskiej” - 27-29 września 2006 r., Bydgoszcz.

* Bednarek T.: Motywować? Owszem. Ale jak?, „Biuletyn Informacyjny”, 2006, Nr 121, s 45.

* Bednarek T. Ślady osmologiczne w Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie. Praca zbiorowa pod red. M. Goca i J. Moszczyńskiego, Difin 2007, s. 187-210.

* Bednarek T. : Wartość dowodowa badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2007, nr 256, s. 23.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie