Straż dla zwierząt

W Warszawie zaczyna działać pierwsza w Polsce umundurowana straż dla zwierząt. Celem patrolu interwencyjnego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami jest m.in. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz działania propagujące przestrzeganie praw zwierząt.
- Mam nadzieję, że niedługo pozyskamy niezbędny sprzęt - mówi Mateusz Janda, główny komendant straży dla zwierząt. Chodzi m.in. o chwytaki, klatki, oznakowany samochód - dodaje.
Straży brakuje prawie wszystkiego: wyszkolonych ludzi, mundurów, kamery oraz artykułów biurowych. Janda jest jednak zadowolony z położenia budynku przy ul. Puławskiej i dużych pomieszczeń gospodarczych. Oprócz miejsca dla zwierząt zabranych właścicielom ma być tam też wydawana karma dla bezdomnych zwierząt, które są dokarmiane przez schroniska i osoby starsze. W przyszłości Janda chciałby tu też otworzyć klinikę dla zwierząt i schronisko.

Stowarzyszenie wzoruje się na Królewskim Towarzystwie dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt z Wielkiej Brytanii. Strażnicy będą działać w Warszawie i okolicach. Janda ma nadzieję, że powstaną oddziały terenowe straży w całej Polsce. Wolontariusze, którzy chcą pracować w straży, mogą się zgłaszać do biura zarządu głównego.

Marta Pawłowska

Straż dla zwierząt ma prawo

 • ujawnić oraz ścigać przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt,

  • występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny,

   • składać wniosek o odebranie zwierzęcia, jeśli jest zaniedbywane lub okrutnie traktowane,

    • odebrać zwierzę, gdy pozostawienie go u dotychczasowego opiekuna zagraża jego życiu.

Stopnie i funkcje Straży dla Zwierząt

 • Komendant Główny Straży dla Zwierząt - cztery gwiazdki **** SdZ
 • Komendant Okręgu Straży dla Zwierząt - trzy gwiazdki *** SdZ
 • Starszy Inspektor Okręgowy - dwie gwiazdki ** SdZ
 • Inspektor Okregowy - jedna gwiazdka *
   

  Straż dla Zwierząt jest umundurowana wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw zwierząt.

  Umundurowanie

1. Mundur galowy - Strażnik dla Zwierząt winien nosić zawsze podczas pełnienia obowiązków służbowych ( z wyjątkiem interwencji, których dobro nakazuje odstąpienie od tego obowiązku)- składa się z:

 • marynarki koloru zielonego z naszytym na lewym rękawie logo Stowarzyszenia, identyfikatora metalowego na lewej kieszeni na którym podana jest funkcja Strażnika.
 • spodni koloru beżowego lampasy koloru zielonego, lub spódnicy w kolorze beżowym
 • krawata koloru zielonego
 • koszuli koloru białego z długim i krótkim rękawem z logo Stowarzyszenia
 • czapki koloru zielonego z otokiem koloru złotego z logo Stowarzyszenia
 • półbutów koloru czarnego


2. Mundur roboczy składa się z:

 • zestawu operacyjnego na który składa się: kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym z identyfikatorem metalowym oraz spodni i bluzy ( moro ) w kolorze khaki łaciatego
 • czarnych butów ponad kostkę
 • czapki bejsbolówki koloru czarnego z logo Stowarzyszenia

Prace policji, straży miejskiej wspiera Straż dla Zwierząt, która została powołana przez Walne zebranie Stowarzyszenia - Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce, uchwałą Nr 8/05 z dnia 18 grudnia 2005 r.


Uprawnienia Straży dla Zwierząt

1. Straż dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.
2. Straż dla Zwierząt ma prawo wykonywać prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, a przed sądem grodzkim ds. wykroczeń jako oskarżyciel publiczny.
3. Straż dla Zwierząt może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane.
4. Straż dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Straż dla Zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia ma prawo stwierdzić potrzebę jego uśmiercenia. Strażnik ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień statutu Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Uwaga!!! W nagłych przypadkach dzwoń, lub zostaw wiadomość pod numerem stacjonarnym (022) 353-50-60.

Osoby chętne zostać Strażnikiem dla Zwierząt mogą zgłaszać swoje kandydatury do biur poszczególnych Okręgów SdZ (kontakty w dziale Okręgi ) w danym mieście. Po ukończoniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminów przed Główną Komisją możesz zostać Strażnikiem dla Zwierząt i aktywnie pomagać zwierzętom. Zapraszamy.
Zapraszamy.

Jednostki Terenowe

Aktualnie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce posiada działające jednostki terenowe w:


W chwili obecnej aktywnie rozbudowują się jednostki terenowe Straży dla Zwierząt na terenie:

proszone są o kontakt z ich przedstawicielami w celu poszerzenia grona założycieli i nawiązania współpracy. W tym celu podane są przy miastach odnośniki kontakt.

Osoby chętne do tworzenia jednostki SdZ na terenie swojego miejsca zamieszkania, gdzie obecnie nie działa SdZ, proszone są o kontakt e-mailowy z Zarządem Głównym w Warszawie (po zapoznaniu się z procedurą tworzenia takiej jednostki na naszej stronie internetowej i z uwzględnieniem tego, iż będzie to wymagało sporego wkładu i aktywności ze strony założycieli).

Aby założyć na wybranym obszarze jednostkę terenową należy:

 • Zebrać minimum 30 osób
 • Stworzy listę i spisać ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres, miejsce urodzenia, telefon, pesel, adres e-mail, własnoręczny podpis
 • Przesłać uzyskane informacje do Zarządu Głównego w Warszawie
 • Skontaktować się z Prezesem Zarządu Głównego w celu spotkania się z delegaturą i omówienia spraw członkowskich.

 

 

 

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie