Ochrona zwierząt - Podstawowe definicje

Ochrona zwierząt - Podstawowe definicje

Humanitarne traktowanie zwierząt - to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę (Ustawa o ochronie zwierząt);

Humanitaryzm jest postawą pełną wyrozumiałości i życzliwości, w stosunku do zwierząt to wyraz zrozumienia np. dla kociego indywidualizmu. To także postawa pełna szacunku i aktywna w działaniu ku zaoszczędzeniu cierpień. Aby humanitarnie traktować zwierzęta trzeba najpierw poznać ich potrzeby i zrozumieć, że nie wszystko co nam wydaje się odpowiednie będzie takim samym dla naszego psa lub kota. Wykazać się naszym humanitaryzmem do zwierząt możemy szczególnie w warunkach, kiedy skrzywdzone wymagają naszej opieki i ochrony. Zastraszone, zestresowane, głodne, chore, bite - oczekują, choć często z rezerwą, na nasz aktywny humanitaryzm. Nie unikajmy problemów, wykażmy aktywną humanitarną postawę – stwórzmy bezpieczne schronienie, nakarmmy, wyleczmy...

Właściwe warunki bytowania - to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku;

Byt zwany egzystencją jest wyraźnie zróżnicowany między poszczególnymi gatunkami zwierząt, nieco mniejsze zróżnicowanie wiąże się z płcią i wiekiem zwierzęcia. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić starając się stworzyć właściwe warunki bytowania zwierzęcia. Mylne jest twierdzenie, że byt zwierzęcia ogranicza się wyłącznie do walki o przetrwanie i przedłużenie gatunku. Nasze domowe zwierzęta dają nam wiele dowodów na to jak kochają życie, odczuwają radość i cierpienie, czerpią przyjemność z naszego współbytowania. Aby jednak pozwolić im osiągnąć ten stan wyższych doznań musimy zagwarantować naszym zwierzętom pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Wtedy nasza współegzystencja może osiągnąć poziom wyższego wtajemniczenia.

Pielęgnacja - to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka;

Choć pielęgnacja w odniesieniu do zwierząt może wydawać się nam czasem fanaberią właściciela, polegającą na nieustannym czesaniu, strzyżeniu i układaniu psiej fryzury, to w aspekcie bardziej rozsądnym jest standardem postępowania budującym właściwe relacje między opiekunem a zwierzęciem, zwiększającym zaufanie i przywiązanie. Pielęgnacja jest formą dbałości o stan fizyczny i psychiczny zwierzęcia, stwarzającą poczucie bezpieczeństwa i akceptacji stworzonych mu przez nas warunków bytowania, często znacznie odbiegających od typowych dla gatunku.

Okrutne traktowanie - to przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się;

Przejawów okrutnego traktowania zwierząt nie brakuje codziennych informacjach medialnych. Najczęściej to bicie lub zabicie zwierzęcia. W szerszym katalogu okrutnego traktowania należy również uwzględnić takie postępowanie człowieka, które jest zadawaniem cierpień lub świadomym dopuszczaniem do zadawania bólu lub cierpień zwierzęcia, noszące znamiona znęcania się nad nim. To złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt, tak dobrze znane wielu opiekunom kocich populacji. Także porzucanie zwierząt, nawet to w schroniskach jest okrutnym traktowaniem naszych psów i kotów. Pozbawienie zwierząt swobody ruchu, naturalnych zachowań, skutkiem okrutnej uwięzi mieszczą się w katalogu zachowań okrutnych.

Rażące zaniedbanie - to drastyczne odstępstwo od norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;

Motywacje przy adopcji lub zakupie psa lub kota nie zawsze zachowują się w całym okresie życia zwierzęcia. Zdarza się czas próby – choroba, starość zwierzęcia, nasze kłopoty finansowe ale i w takich sytuacjach dobry właściciel potrafi stworzyć właściwe warunki bytowania. Trudno wytłumaczyć skąd bierze się tyle przypadków wymagających interwencji z powodu głodzenia psa lub kota, utrzymywania ich w warunkach niechlujnych, czy nie podejmowania leczenia.

Szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę - to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania;

Każda śmierć jest trudna. Są jednak zachowania sprawców tej śmierci, które paraliżują.

 

źródło:
TOZ Szczecin
http://gareon.netarteria.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie