Fundacja Zmieńmy Świat

jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, utworzoną na terenie Tarnowa w 2002 roku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124918 (Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/4089/2/467).

FUNDACJA ZMIEŃMY ŚWIAT, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - nadany postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS (Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/5363/4/799), z dnia 26.05.2004 roku.

Celem naszej Fundacji jest:

1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działania na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów, ich leczenie i sterylizacja...

2) szerzenie wiedzy o "głebokiej ekologii" czyli potrzebie zmiany naszego stosunku do świata natury, postrzegania ziemi i przyrody jako żywego inteligentnego systemu, potrzebie kształtowania w nas świadomego, odpowiedzialnego stosunku do otaczającego nasz świata przez dokonywane przez nas wybory, działania, myślenie...

3) propagowanie wegetarianizmu jako optymalnie zdrowej i pełnowartościowej diety w aspekcie także etycznym, ekologicznym, kulturowym, religijnym, podkreślanie jego wartości i znaczenia w odniesieniu do zwierząt i zmiany naszego do nich stosunku przez dostrzeganie ich jako żywych czujących istot doświadczających podobnych emocji jak my zwłaszcza bólu, strachu i cierpienia ...

http://www.fundacjazmienmyswiat.tarnow.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.