Fundacja Ochrony Zwierząt

Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań" została założona w Warszawie 09.11.2006 r. przez Annę Wydrę."Bezpieczna Przystań" jest placówką charytatywnej opieki nad zwierzętami, prowadzoną zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt i Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt Domowych. Ludzie Fundacji to ci, którym los porzuconych lub bestialsko wręcz traktowanych zwierząt był na tyle bliski i nieobojętny, iż zdecydowali się poświecić swój czas na pomoc dla naszych "mniejszych braci" - bez pobierania wynagrodzenia. Wynagrodzeniem jest dla nich świadomość, że bezbronny kot czy pies w potrzebie został uratowany.

W efekcie tych działań, w 2006 roku adoptowano 15 kotów i 26 psów oraz udzielono pomocy wielu wolno żyjącym kotom, zaniedbanym psom, czekającym na swoją życiową szansę - adopcję. Udzielono także wielu porad telefonicznych, podejmowano wiele interwencji i zabiegów organizacyjnych, pomagających zwykłym ludziom właściwie opiekować się bezdomnymi i domowymi zwierzętami.

Fundacja istnieje tylko dzięki dotacjom i darowiznom ludzi dobrej woli. Stara się zapewnić odpowiednie warunki i bezpieczeństwo zwierzętom (głównie kotom) przebywającym w Ośrodku Adopcyjnym, będącym jednocześnie prywatnym mieszkaniem. Nie jest w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących pomocy zwierząt i pozytywnie reagować na każde zgłoszenie telefoniczne osób, które znalazły zwierzę. Jest jednak miejscem pierwszej pomocy, pierwszego kontaktu - choćby po to, by służyć radą, w jaki sposób można pomóc bezdomnemu zwierzęciu.

Nie jesteśmy w stanie obiecać, że otworzymy przed zwierzęcym nieszczęściem ocean możliwości. To, co możemy zrobić - i robimy - to znaleźć dla nich "bezpieczną przystań". A potem? Mamy nadzieję, że każdy z naszych podopiecznych znajdzie już na zawsze równie bezpieczny port.

Cele "Bezpiecznej Przystani":

 • Prowadzenie wzorcowego Ośrodka Adopcyjnego dla bezdomnych kotów, zapewniającego im optymalne warunki domowe,
 • Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej (leczenie, sterylizacja, odpchlenie, odrobaczenie, szczepienia ochronne) porzuconych i skrzywdzonych kotów i psów,
 • Zapewnienie serdecznej ludzkiej opieki i psychicznego komfortu wszystkim zwierzętom, czekającym na pomoc w prowizorycznych warunkach,
 • W miarę posiadanych środków, w nagłych przypadkach zgłaszanych do fundacji, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym przez los zwierzętom oraz porady ich przypadkowym opiekunom,.
 • Współpraca z kilkoma lecznicami weterynaryjnymi na terenie Warszawy,
 • Organizacja czasowej opieki nad bezdomnymi psami i kotami, zwierzętami chorymi i po zabiegu sterylizacji,
 • Poszukiwanie odpowiedzialnych i troskliwych - docelowych opiekunów dla kotów i psów,
 • Nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji, porady telefoniczne, organizowanie pomocy zwierzętom spoza fundacji,
 • Propagowanie idei adopcji na odległość - sponsorowania wybranego kota lub psa - podopiecznego Fundacji. Nie musisz wychodzić z domu. Nie musisz nawet spojrzeć mu w oczy. Ale obejmij wirtualną opieką chociaż jedno z wielu bezdomnych zwierząt. Wyobraź sobie, ze ktoś skrzywdził tak właśnie Ciebie. Pomyśl, że i Ty nie miałbyś nikogo, kogo mógłbyś poprosić o pomoc.

Kontakt:

Fundację reprezentuje Zarząd Fundacji:
Anna Wydra - Założyciel Fundacji i Prezes Zarządu
Magdalena Putowska - Członek Zarządu

Państwowym organem nadzoru nad Fundacją jest Minister Środowiska.
KRS: 0000267427 z dn. 09.11.2006
REGON: 140755997
NIP: 118-18-71-608
Rachunek bankowy:
15 1020 1026 0000 1602 0114 5549

Siedziba:
Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna przystań"
01-962 Warszawa
ul. Przytyk 9/20
tel.: 0-22 835-64-38
annawydra@bezpiecznaprzystan.org.pl

Jak się finansujemy:

Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań" istnieje i działa tylko dzięki dotacjom i darom ludzi dobrej woli. Dotacje rejestrujemy w brzmieniu i w czasie wynikającym z dokumentów bankowych. Jedno nazwisko może dotyczyć wielokrotnych wpłat w okresie, jakiego dotyczy lista. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących wpłat prosimy o kontakt telefoniczny: (0-22) 835 64 38 lub mail: annawydra@bezpiecznaprzystan.org.pl

Koszty utrzymania:

 • Wyżywienie kotów, przebywających pod opieką fundacji i wolno żyjących kosztuje ok. 2.000 zł miesięcznie.
 • Zużycie żwiru dla kotów - ok. 300 kg - koszt ok. 400 zł miesięcznie.
 • Wyżywienie psów działkowych kosztuje kolejne 1.500 zł miesięcznie.
 • Na profilaktykę (odpchlenie, odrobaczenie, zabezpieczenie psów p. kleszczom, szczepienia ochronne i p. wściekliźnie), leczenie zwierząt oraz sterylizacje dorosłych kotów i psów potrzebne środki to kwota ok. 3.000 zł miesięcznie.
 • Koszty budowy lub modernizacji: bud dla psów działkowych, ogrodzenia, budek i karmników dla kotów wolno żyjących oraz zakupu akcesoriów dla podopiecznych fundacji: kuwet, transporterów, klatek, obroży, smyczy, misek itd. - to kolejne ok. 1000 zł miesięcznie.
 • Wyżywienie, szczepienia ochronne i opieka weterynaryjna jednego kota wynosi ok. 100 zł miesięcznie, a jednego psa ok. 150 zł miesięcznie.

Miesięcznie potrzeby finansowe podopiecznych fundacji to ok. 8000 zł.
Ludzka odpowiedzialna i troskliwa opieka nad zwierzęciem jest bezcenna.

 

http://www.bezpiecznaprzystan.org.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie