Fundacja Ludzie dla zwierząt

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, która wierzy, że jeśli nie pójdzie za głosem serca i nie zajmie stanowiska w ważnych dla niej kwestiach, to nie zrealizuje własnej misji życiowej, swojego powołania. Połączyła nas miłość do zwierząt i chęć zrobienia czegoś dobrego dla świata. Wierzymy, że świat może stać się miejscem w którym ludzie żyją w trwałej harmonii z naturą, gdzie prawa zwierząt są powszechnie przestrzegane i uznawane. Jak przyczyniamy się do tego? Zwiększając świadomość i zmieniając podejście społeczeństw całego świata do ochrony praw zwierząt. Wierzymy, że razem możemy przyczynić się do stworzenia prawa, traktującego zwierzęta z należytą odpowiedzialność.

Przystępując do realizacji ważnych dla nas zadań pamiętamy słowa: „ludzie z właściwym nastawieniem mogą przenosić góry, ze złym mogą zostać zniszczeni przez najmniejsze ziarnko piasku”. Słowa te dają nam siłę i sprawiają, że stawiane przez nas cele zaczynają nabierać innego wymiaru. Kiedy przyglądamy się kwestiom związanym z prawami zwierząt w Polsce, czy wielu innych krajach europejskich, widzimy jak często są one ignorowane, jakby niezauważane. Widzimy, że ludzie najczęściej pochłonięci są walką o dobrobyt, władzę czy też pozycję polityczną. Jeśli nawet ktoś zwróci uwagę na problem zwierząt, to zazwyczaj jest on traktowany jako narzędzie w politycznej grze.

FP4A czyli Fundacja Ludzie dla Zwierząt skupia swoją uwagę na dwóch zasadniczych aspektach ochrony zwierząt. Pierwszy z nich określilibyśmy jako „edukacja i ogólna świadomość”, drugi natomiast, to aktywny wpływ na popularyzowanie, finansowanie i egzekwowanie zaniedbanych programów jak na przykład kontrola urodzeń czy chipowanie zwierząt. Fundacja angażuje się także w rozmaite działania doraźne, polegające między innymi na chronieniu zwierząt przed bólem, strachem i samotnością.

Chcemy edukować ludzi w Polsce i poza jej granicami, kierując ich uwagę na to, że w codziennym życiu mają możliwość wpływu na jakość życia zwierząt. Każdego dnia dokonujemy wyborów, pozornie nieznacznych jednak ich konsekwencje często mają skutki, których nie sposób przecenić. Chcemy uświadomić ludziom, że każdy może zrobić coś w sprawie losu zwierząt zamiast zakładać, że znajdzie się ktoś inny, kto zrobi to za nas.

Dołącz do nas i przemów! Proces uświadamiania należy rozpocząć od najmłodszych, dlatego chcemy organizować spotkania z dziećmi (z ich opiekunami, nauczycielami), by pokazać im jak ważna jest walka o prawa bezbronnych zwierząt, które często są traktowane jak zabawki, które w każdym momencie można porzucić. Chcemy im uświadomić jak ważną rolę w ich życiu pełnią mali futrzani przyjaciele. W tym też celu będziemy organizować dla dzieci bezpłatne zajęcia edukacyjne w formie prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów plastycznych i jednocześnie umożliwiali dostęp do bezpłatnych materiałów wizualno medialnych rozbudzających ich zainteresowanie losem zwierząt.

Reasumując, chcemy podkreślić, że naszym marzeniem jest wyeliminowanie źródeł problemów i zapobieganie im a nie działanie post factum. Jesteśmy przekonani, że nasze marzenia mogą się urzeczywistnić.

Więcej możecie dowiedzieć się o nas, na naszej budującej się stale stronie internetowej www.fp4a.org

Serdecznie zapraszamy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie