ARKA - Stowarzyszenie obrońców zwierząt

O Nas - Kim jesteśmy?

Preambuła Ustawy o Ochronie Zwierząt głosi: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolną do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Każdego dnia bezdomne zwierzęta czekają na pomoc. Zwierzaki te są wyrzucane, zagubione, okaleczone, ranne, bezdomne ... Ich strach i krzywda doznana z ręki człowieka czynią je bezbronnymi. Wszystkie takie zwierzęta po prostu potrzebują naszej pomocy. Zagłodzone, ranne, chore, wycieńczone – nie mówią, swoim zachowaniem proszą o pomoc.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt “ARKA” zarejestrowane 13 grudnia 1999 roku jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc i dedykuje swój czas właśnie takim zwierzętom. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Jakie są nasze cele?

Celem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt "Arka" jest: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.


strona www: http://www.arka.strefa.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie