Wstęp - psy służbowe

Psy służbowe PSP są jednym z pomocniczych środków w działaniach ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, w zakresie prac ratowniczo-poszukiwawczych, w ramach Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych (GPR).

Normy organizacji i wyposażenia powinny być systematycznie aktualizowane, uwzględniając własne i światowe doświadczenia w tym zakresie oraz stałe doskonalenie specjalistycznego sprzętu ratowniczego i metod działania.
Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych mogą wykorzystywać:

Psy ratownicze, służbowe PSP-etatowe, stanowiące własność PSP;
Psy ratownicze, służbowe PSP-kontraktowe, pozostające w dyspozycji PSP na podstawie umowy cywilno-prawnej;
Psy ratownicze innych służb i podmiotów KSR-G.
Pies ratowniczy to pies odpowiednio wyselekcjonowany, posiadający specjalistyczne wyszkolenie i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, zdolny w oparciu o posiadane zmysły skutecznie odnajdywać osoby zasypane, zagruzowane i zaginione w terenie.

Przewodnikiem psa ratowniczego PSP jest funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wyszkolenie, prowadzący wyszkolonego, wykwalifikowanego oraz zdolnego do podjęcia pracy poszukiwawczej psa ratowniczego.

Szkolenie kwalifikacyjne psów ratowniczych prowadzone jest w wyznaczonym ośrodku szkolenia PSP, a do czasu jego powołania w wyznaczonej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP.

Szkolenie psa ratowniczego w zakresie terenowym i lawinowym nie może mieć negatywnego wpływu na jego przydatność do pracy gruzowiskowej.

Szkolenie kwalifikacyjne poszukiwania w terenie może być realizowane w oparciu o ośrodek szkolenia PSP wyznaczony do szkolenia psów lub inne uprawnione instytucje w oparciu o programy i kryteria zgodne z normami PSP oraz normami międzynarodowymi w tym INSARAG.

Lawinowe szkolenie kwalifikacyjne może być realizowane w oparciu o uprawnione do szkolenia w tym zakresie instytucje (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), zgodnie z obowiązującymi w tych instytucjach zasadami.
Psy ratownicze nie posiadające kwalifikacyjnego wyszkolenia w poszukiwaniu terenowym i lawinowym mogą być wspomagająco lub pomocniczo wykorzystywane w akcjach poszukiwawczych tego typu, na rzecz innych instytucji i podmiotów ratowniczych. Gruzowiskowe psy ratownicze szkolone są do poszukiwania osób żywych, jednakże podczas pracy w rejonie zdarzenia mogą odszukiwać martwych ludzi. W tym wypadku nie można oczekiwać wzorcowej sygnalizacji odnalezienia, a reakcje poszczególnych psów mogą być różne, osobnicze.

Na wniosek dowódcy GPR lub stosownie do potrzeb służbowych etatyzacja GPR na psy ratownicze może zostać rozszerzona o etat psa poszukiwawczego do odnajdywania zwłok. Pies o takiej specjalności nie powinien być szkolony w poszukiwaniu ludzi żywych.

http://www.grspoznan.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie