Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie na terenie całej Polski siatki zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.

Jest to realizowane przez szkolenie zespołów ratowniczych i włączanie ich do akcji ratowniczo- poszukiwawczych. Psy po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego, który ma na celu wykluczenie psów agresywnych, tchórzliwych, mało sprawnych fizycznie i nie współpracujących z człowiekiem, są objęte programem szkolenia w zakresie posłuszeństwa, sprawności oraz określonych sprawności pracy węchowej.

Certyfikowanie psów prowadzone jest w oparciu o międzynarodowe regulaminy psów ratowniczych IRO (Internationale Rettungshunde Organisation). Psy po zaliczeniu egzaminów Psa Poszukiwawczego i wybranej drugiej specjalności (gruzowy, tropiący, lawinowy) oraz dodatkowym zaliczeniu co najmniej dwóch akcji pozorowanych uzyskują licencję Psa Ratowniczego STORAT. Ze względu na konieczność utrzymywania dobrego poziomu wyszkolenia licencja wydawana jest tylko na jeden rok (kalendarzowy). Przewodnik wraz z psem muszą corocznie zaliczać wyżej wymienione elementy, by uzyskać licencję na rok następny.

Ciągłym szkoleniem objęci są nawigatorzy, a także sami przewodnicy psów, od których wymaga się oprócz pracy z psem: sprawności fizycznej, teoretycznych wiadomości z zakresu psychologii psa i teorii zapachów, praktycznego udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej oraz przed- weterynaryjnej), posługiwania się sprzętem (mapy, kompas, GPS, radiotelefon itp.) umiejętności włączenia się do akcji ratowniczej.

STORAT jest pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) z siedzibą w Austrii - decyzją z dnia 16.05.2001r.

W chwili obecnej programem szkolenia objęto 8 psów z terenu całej Polski, z których 3 uzyskały licencje uprawniające do wykorzystania ich w akcjach poszukiwawczych. Dwa z nich używane są w akcjach Policji i GOPR na Podkarpaciu. Ponieważ szkolenie psa ratowniczego trwa około dwóch lat, pozostałe psy objęte programem szkolenia jeszcze nie spełniają wymogów międzynarodowego regulaminu psów ratowniczych IRO i nie mogą być używane w poszukiwaniach.

Chociaż Stowarzyszenie istnieje stosunkowo niedługo, może już poszczycić się udziałem w akcjach ratowniczych organizowanych przez Policję. Włączenie się w pierwsze akcje ratownicze wynikało z naszej inicjatywy. Po uzyskaniu informacji (media) o zaginięciu człowieka, zgłaszaliśmy chęć niesienia pomocy (na nasz koszt), w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która akceptowała nasz udział. Wynik dwóch pierwszych akcji był negatywny - w przeszukiwanym terenie nie znaleziono osób zaginionych. W obu przypadkach osoby poszukiwane były poza rejonem pracy psów. W jednym wypadku osoba zaginiona padła ofiarą przestępstwa - uprowadzenie i zabójstwo, w drugim wypadku - wyjechała bez powiadomienia rodziny i wróciła po tygodniu. W kolejnej akcji 20/21.03.01 r. zespół ratowniczy STORAT po pięciu godzinach pracy z psem, odnalazł zwłoki trzyletniego dziecka poszukiwanego przez półtorej doby przez: Policję, Straż Pożarną, Straż Graniczną , Służbę Leśną i osoby cywilne. Do tej akcji włączyliśmy się również na własną prośbę i własny koszt, po wysłuchaniu wiadomości w mediach w drugiej dobie poszukiwań. Skuteczność naszej pracy w tej akcji wykazała niezbicie, że włączenie zespołu STORAT do akcji w jej pierwszych godzinach dawało szansę na uratowanie życia dziecka. Według oceny lekarza sądowego dziecko zmarło po około 12 godzinach od zaginięcia. Praca zespołu ratowniczego STORAT (4 osoby i pies) okazała się bardziej skuteczna niż poszukiwania prowadzone przez przeszło 100 osób.

Od tego momentu Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nawiązały z nami stały kontakt w celu włączania naszych zespołów ratowniczych do akcji.

 

 

O skuteczności akcji i życiu człowieka niejednokrotnie decyduje szybkość jej podjęcia, odnalezienia poszkodowanego i udzielenia mu pomocy. Pies zawsze pracuje szybciej i skuteczniej niż człowiek. W skład zespołu ratowniczego STORAT wchodzą dwie do czterech osób i pies. Przewodnik psa odpowiedzialny jest za współpracę z psem, pozostałe osoby za orientację w terenie (mapy, kompas, GPS), zapewnienie pomocy przedmedycznej (apteczka), łączności z bazą (radiotelefony, telefon komórkowy itp.).

Na podstawie własnych doświadczeń i dostępnej literatury możemy stwierdzić, że zespół ratowniczy z psem zastępuje pracę około 100 - 150 osób. Przy pomocy dobrze wyszkolonego psa, w czasie pięciu - sześciu godzin można pobieżnie przeszukać teren o powierzchni 120 ha. W akcjach w Załużu i Starym Żmigrodzie psy znalazły zwłoki poszukiwanych w terenie uprzednio sprawdzonym przez tyralierę profesjonalnych służb - Policja, Straż Pożarna. Świadczy to o znacznie większej skuteczności pracy psa, szczególnie w poszukiwaniach nocnych i trudnym terenie. Koszty użycia zespołu ratowniczego z psem są nieporównywalnie niższe niż koszt prowadzenia akcji wyłącznie przez ludzi (tyraliera). Równie wysoką skuteczność pracy wykazuje pies w akcjach lawinowych i katastrofowych (odszukiwanie zasypanych lawiną lub ofiar katastrof budowlanych, trzęsień ziemi itp.). Cywilny zespół ratowniczy z psem stanowi doskonałe uzupełnienie środków użytych do akcji poszukiwawczych prowadzonych przez organizacje do tego powołane.

W przeciwieństwie do psów szkolonych przez Policję i Straż Graniczną - nasze psy są łagodne i mogą być użyte do poszukiwań dzieci nie stwarzając dodatkowego zagrożenia nawet w chwili nietypowej reakcji dziecka (ucieczka, krzyk, odpędzanie psa).


źródło: www.storat.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie