Pracownie osmologiczne

1. Badanie śladów zapachowych można prowadzić jedynie w pracowni posiadającej aktualny certyfikat - ważny 2 lata. Certyfikaty wydaje komisja powołana przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.

2. Rozpoznawanie należy wykonywać w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, które powinno odpowiadać niżej podanym parametrom:
1) rozmiar i kształt powinny być dostosowane do warunków, w jakich psy były tresowane,
2) optymalna temperatura wewnątrz pomieszczenia - 18÷20 oC,
3) wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia - 60÷70%,
4) oświetlenie żarowe,
5) brak źródeł negatywnych bodźców zapachowych, akustycznych i optycznych, mogących rozpraszać uwagę pracującego psa,
6) brak w pobliżu pomieszczenia źródeł silnego pola elektromagnetycznego,
7) kształt, wymiary i oświetlenie pomieszczenia powinny umożliwiać rejestrację przebiegu badania środkami audiowizualnymi,
8) wyposażenie:
a) stacjonarna kamera wideo sterowana z zewnątrz,
b) sprzęt do mycia, suszenia słoików i narzędzi,
c) zamrażarka (do śladów wilgotnych),
d) sprzęt laboratoryjny.

3. Pomieszczenia dla psów specjalnych powinny znajdować się, w miarę możliwości w pobliżu rozpoznawalni.

Przykładowa pracownia osmologiczna

Pomieszczenie nr 1 - poczekalnia dla przewodnika z psem:
Pomieszczenie nr 2 - łazienka i WC
Pomieszczenie nr 3 - magazyn dowodów rzeczowych i zbiór materiałów uzupełniających
Pomieszczenie nr 4 - pomieszczenie laboratoryjne (przygotowywanie sprzętu i materiałów)
Pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie przeznaczone do pracy z psami - tzw. rozpoznawalnia
Pomieszczenie nr 6 - pomieszczenie obserwacji przebiegu badań
Pomieszczenie nr 7 - pokój przewodników psów - standardowe wyposażenie biurowe.
 

autorzy:
Tomasz Bednarek
podkom. mgr inż. Piotr Kondrakiewicz
podkom. mgr inż. Ilona Królikowska
mł. asp. Jerzy Rogowski
artykuł udostępniony za zgodą: Tomasza Bednarka

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie