Kategorie policyjnych psów służbowych

Policyjne psy służbowe dzieli się na następujące kategorie:

1) w służbie prewencyjnej:

a) patrolowe,
b) tropiące,
c) patrolowo-tropiące,
d) do działań antyterrorystycznych,
e) do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
f) do wyszukiwania zapachów narkotyków,
g) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
h) do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok w wodzie,

2) w służbie kryminalnej – do badań osmologicznych.

Wykorzystuje się je w szczególności w służbie do :
1) służby patrolowej;
2) tropienia śladów;
3) działań antyterrorystycznych;
4) działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń;
5) przeszukiwania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu:

a) odnalezienia osób lub przedmiotów,
b) wyszukania śladów pozostawionych przez ludzi,
c) wyszukania zapachów materiałów wybuchowych,
d) wyszukania zapachów narkotyków,
e) wyszukania zapachu zwłok ludzkich;

6) pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa;
7) badań osmologicznych;
8) zasadzek i działań blokadowych;
9) ratowania tonących;
10) wykonywania zadań związanych z:

a) prowadzeniem czynności interwencyjnych,
b) zatrzymywaniem osób, ich pilnowaniem i doprowadzaniem,
c) konwojowaniem.

Informację opracowano na podstawie zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.

Wcześniej na mocy zarządzenia nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2002 roku wytresowane psy służbowe podzielono na następujące kategorie:

1) psy w prewencji o specjalności:
a. patrolowo-tropiące,
b. tropienie śladów,
c. działania antyterrorystyczne,
d. wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych,
e. inne zadania,

2) psy w technice kryminalistycznej o specjalności:
a. badania osmologiczne,
b. wyszukiwanie zapachów narkotyków,
c. wyszukiwanie zapachów zwłok ludzkich,
d. wyszukiwanie innych substancji.

Generalnie zmiany odnoszą się głównie do sprawowanego nadzoru nad psami służbowymi w Policji. Pozostające dotychczas pod nadzorem laboratoriów kryminalistycznych psy wyszukujące zapachy narkotyków i zwłok ludzkich przekazano w wyłączne kompetencje służby prewencji. Czy jest to zmiana na lepsze? Ma ona swoich zwolenników, jak i przeciwników, a co z niej wyniknie na pewno przyszłość pokaże.

Tomasz Bednarek

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie