Histora ZKP

Zalążkiem Zakładu Kynologii Policyjnej była Szkoła Przewodników i Tresury Psów Milicyjnych utworzona tuż po wojnie w Janikowie pod Poznaniem przez sierż. Zygmunta Rembielaka i kpr. Jana Kuternogę. Na sale wykładowe i koszary zaadaptowano budynki dawnego dworu, a psy ulokowano w obiektach gospodarczych.

Własnym sumptem wybudowano proste przeszkody niezbędne do tresury. Pierwszy kurs rozpoczął się 1 września 1945 r. Do wiosny 1946 r., do likwidacji ośrodka, wytresowano – na potrzeby terenowych jednostek MO województwa poznańskiego – 24 psy.

W maju 1946 r., na podstawie rozkazu komendanta głównego MO, gen. bryg. Franciszka Jóźwiaka, w Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku została utworzona Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych MO. Jej komendantem został chor. Marian Grabski, przewodnik psa służbowego w przedwojennej Policji Państwowej.

W początkowym okresie istnienia Szkoły kadra instruktorsko-szkoleniowa rekrutowała się z byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. Ich wiedza i doświadczenie były wówczas jedyną pomocą zarówno w szkoleniu przewodników, jak i tresurze psów. Podczas zajęć z tresury koncentrowano się głównie na przyuczaniu psów do szybkiego tropienia śladów. Przewodnicy natomiast prócz teorii tresury psów przyswajali podstawową wiedzę o służbie ogólnomilicyjnej.

Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych CWMO w Słupsku istniała do 1949 roku. Jej ostatnim komendantem był założyciel ośrodka w Janikowie, st. sierż. Zygmunt Rembielak.
W 1949 roku Komenda Główna MO wystąpiła do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z wnioskiem o połączenie Szkoły Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Słupsku z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Sułkowicach. Już w pierwszych miesiącach 1950 r. przeprowadzono reorganizację dotychczasowych ośrodków tresury, w następstwie czego w Sułkowicach powstał Zakład Tresury Psów Służbowych KBW i MO. Należy tu wyjaśnić, że ZTPS KBW istniał w Sułkowicach od 1946 r., po przeniesieniu go z Michalina, gdzie rok wcześniej został powołany do życia. Komendantem Zakładu został mjr Józef Pawłusiewicz.

1 kwietnia 1956 r. rozkazem organizacyjnym Nr 07/KG/56 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej powołano do życia samodzielny Zakład Tresury Psów Służbowych MO w Sułkowicach. Do 1 września 1958 r. Zakładem kierował dotychczasowy Komendant, po którym stanowisko objął mjr Tadeusz Antoniszczak. Z początkiem 1959 roku w Zakładzie prócz kursów psów tropiących organizuje się kursy opiekunów psów obronnych. W roku 1962 do kursu tresury psów tropiących wprowadzono element rozpoznawania osób podejrzanych przez porównywanie zapachu przedmiotów z zapachem ludzi.
W październiku 1969 roku, z okazji 25-lecia MO zorganizowano konkurs na najlepszego przewodnika i najsprawniejszego psa tropiącego MO, w którym uczestniczyło 18 policjantów z psami.  Zwycięzcą został sierż. Mieczysław Gawron z psem AREK reprezentujący KWMO Rzeszów.

W latach 1970-1978 w ZTPS MO w Sułkowicach organizowano obok kursów tresury psów kursy podoficerskie. W dniu 1 grudnia 1978 roku na stanowisko komendanta Zakładu został mianowany ppłk. Roman Milewski. Następcą jego, od dnia 1 maja 1982 roku został wyznaczony ppłk Aleksander Józefowicz. W roku 1986, podczas obchodów 30-lecia istnienia Zakład otrzymał sztandar honorowy ufundowany przez społeczność gminy Chynów.

W 1990 roku po przekształceniu Milicji Obywatelskiej w Policję ZTPS MO zmienił nazwę na Szkołę Policyjną Przewodników i Tresury Psów. A od 1 kwietnia 1991 r. na czele Szkoły stanął podinsp. lek. wet.  Andrzej Beuth. W dniu 30 września 1992 roku w wyniku reorganizacji szkolnictwa resortowego samodzielna Szkoła Policyjna Przewodników i Tresury Psów została wcielona do struktur Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów. Podinsp. Andrzej Beuth został zastępcą komendanta CSP, zaś kierownictwo Zakładem powierzono nadkom. Zbigniewowi Kawczyńskiemu. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli: mł. insp. Tomasz Kozak (01.08.1999 r.- 15.06.2005r.) i mł. insp. Tomasz Piechowicz (do 15.08.2005 r.). Obecnie,prawidłowa nazwa zakładu brzmi:  Zakładu Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach, kierownikiem jest podinsp. Robert Marciniak.

Kontakt
tel. (0-48) 661-42-88 wew. 123
      (0-48) 661-43-85 wew. 123

e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie