Fundacja Jak Mleczna Czekolada

Działalność Fundacji „Jak Mleczna Czekolada"
to podejmowanie działań zmierzających do:

1. wspierania rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, 

2. prowadzenia działalności z zakresu nauki i edukacji wspomagającej i służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci,

3. propagowania i prowadzenia działalności z zakresu nowoczesnych form terapii,

4. propagowania form terapii z udziałem zwierząt, szczególnie dogoterapii,

5. propagowania i prowadzenia działalności  w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt.

6. wspomagania inicjatyw służących rozwojowi nauk pedagogicznych.

Fundacja utworzy i poprowadzi:

„Cztery łapki i Ja" - ośrodek wczesnego wspomagania dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością od 0 do 2 lat

Klub Kocie Mamy – centrum informacji,  edukacji i wparcia dla mam.

Niepubliczny Ośrodek Edukacji (NOE),  placówka edukacyjna dla nauczycieli i terapeutów

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie