Kostniakomięsak (osteosarcoma) u 12-letniego psa

Dick jest 12-letnim owczarkiem niemieckim, u którego tydzień przed wizytą w Klinice Weterynaryjnej THERIOS pojawiła się kulawizna na przednią prawą łapę. Od pewnego czasu widoczny był również obrzęk tkanek miękkich w okolicy dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej (fot. 1). Dick od kilku lat miał problemy ze stawami biodrowymi, a ostatnio dołączyły się objawy niewydolności serca.

Chora łapa

Fot. 1 - Tak wyglądała chora łapa Dicka w dniu wizyty.

Badania, które zostały wykonane w Klinice Weterynaryjnej THERIOS:
 * Ogólne badanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu
 * Omacywanie chorej kończyny
 * Zdjęcia rtg chorej okolicy w dwóch projekcjach (strzałkowej i bocznej)
 * Zdjęcie rtg klatki piersiowej - w celu stwierdzenia obecności ewentualnych zmian przerzutowych oraz określenia wielkości serca

 Zdjęcia wykazały rozległe zmiany lityczne w okolicy przynasady dalszej kości promieniowej z silnym odczynem okostnowym, typowe dla kostniakomięsaka (fot. 2 i 3). Serce było powiększone (VHS 11), chociaż widocznych zmian przerzutowych nie stwierdzono.

Fot. 2 i 3 - Zdjęcia rentgenowskie chorej kończyny - projekcja strzałkowa i boczna.

Właściciele zostali poinformowani o konieczności badania histopatologicznego (potwierdzenie rozpoznania) oraz o ewentualnych możliwościach leczenia, ale ze względu na problemy motoryczne dotyczące tylnych kończyn i prawdopodobną chorobę serca zdecydowali się wyłącznie na leczenie paliatywne i chwilowe poprawienie komfortu życia psa przez stosowanie silnych leków przeciwbólowych.

Możliwości leczenia kostniakomięsaków w Klinice Weterynaryjnej THERIOS:

 Amputacja kończyny jest podstawową metodą leczenia kostniakomięsaków. Zapewnia ona zniesienie bólu, a zabieg nie jest trudny technicznie i rzadko daje powikłania. Psy doskonale znoszą ten zabieg i szybko uczą się chodzić na trzech kończynach. Od zabiegu odstąpić można jedynie u psów z widocznymi przerzutami w klatce piersiowej, u pacjentów z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie stawów innych kończyn, u zwierząt bardzo otyłych oraz u psów z chorobami kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Chemioterapia jest uzupełnieniem zabiegów chirurgicznych, zarówno amputacji, jak i zabiegów oszczędzających kończynę. Dzięki chemioterapii operowane psy żyją znacznie dłużej w dobrym komforcie. Najczęściej stosowane leki to cisplatyna, która może działać negatywnie na szpik i nerki, a także stosowana w Klinice Weterynaryjnej, dużo bezpieczniejsza karboplatyna. Chemioterapia stosowana po zabiegu amputacji kończyny wydłuża czas przeżycia nawet ponad rok. Leki podaje się dożylnie, kilkukrotnie w odstępach 3 tygodni.

lek. wet. Maja Ingarden (2008-02-16)
http://www.therios.strefa.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie