Ropomacicze psa + opis zabiegu

Ropomacicze jest to jednostka chorobowa polegająca na gromadzeniu się wydzieliny gruczołowej wewnątrz macicy. Z czasem wydzielina ta (np. po cieczce) ulega zakażeniu i pojawia się ropa, która wypełnia światło narządu, czasami powiększając je do bardzo dużych rozmiarów. Dopóki nie dochodzi do zatrucia organizmu toksynami bakterii znajdujących się w macicy, czy rozwarcia szyjki macicznej, rozpoznanie może być trudne ze względu na brak objawów klinicznych. Schorzenie to najczęściej dotyczy suk, ale spotykane jest również u kotek i innych gatunków zwierząt towarzyszących.

Jaka jest przyczyna?

Główną przyczyną jest zachwianie równowagi hormonalnej, w wyniku której dochodzi do nadmiernej czynności gruczołów macicznych i ich przerostu. Dochodzi jednocześnie do produkcji wydzieliny gruczołów, która ulega zakażeniu bytyjącymi wszędzie bakteriami.

  Przypadek 1 - Suka, 10 lat, mieszaniec. W przeszłości stosowano nieregularna antykoncepcję hormonalną.
  Przypadek 2 - Suka, 10 miesięcy, golden retriever. Ropomacicze o podłożu nowotworowym (chłoniako-miesak).
  Przypadek 3 - Kotka, 6 lat, rasa europejska. Ropomacicze powstało w wyniku zamarcia ciąży.

Jakie są objawy?

 • Na początku nie ma żadnych objawów; następnie pojawiają się:
 • zwiększone pragnienie i oddawanie moczu (poliuria, polidypsia)
 • wymioty
 • wyciek z pochwy
 • apatia
 • powiększony brzuch
 • brak apetytu (anorexia)

W zasadzie przy pojawieniu się jednego z ww. objawów, oprócz wielu innych jednostek chorobowych, musi się wziąć pod uwagę ropomacicze. W wywiadzie należy ustalić:

 • wiek - suka w średnim wieku lub stara
 • kiedy zakończyła się cieczka - zakres 5-80 dni
 • czy stosowano kiedyś antykoncepcję hormonalną
OBJAWY I CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYSTĘPOWANIA
Wyciek z pochwy + + + +
Powiększenie brzucha + + - -
Zwiększone pragnienie + + + -
Brak apetytu + + - -
Wymioty + + - -
Osłabienie "zadu" + + - -

Objaśnienia: im więcej plusów, tym częściej występuje dany objaw.

 

Rozpoznanie:

 • Po sprecyzowaniu podejrzenia, należy dobrać odpowiednie badania dodatkowe potwierdzające lub wykluczające wstępną diagnozę. Jako rutynowe badania, należy wymienić:
 • badanie cytologiczne wymazu z dróg rodnych
 • badania laboratoryjne krwi (morfologia, badania biochemiczne, OB)
 • USG

Leczenie: Główną metodą terapeutyczną w przypadku kompleksu endometritis-pyometra jest zabieg chirurgiczny. Każdy właściciel zwierzęcia powinien być o tym poinformowany. Podjęcie zachowawczego leczenia wiąże się z ryzykiem niepowodzenia i wysokimi kosztami. Przy dużej wartości hodowlanej suki można podjąć się nierzadko skutecznej terapii farmakologicznej. Jednakże należy pamiętać, że schorzenie to lubi nawracać.

Leczenie zachowawcze suki powyżej 7 roku życia mija się z celem, ponieważ nawet w przypadku zaleczenia, nawrót często kończy się śmiercią pacjentki.

Leczenie chirurgiczne: Po zdiagnozowaniu ropomacicza, należy podjąć decyzję o zabiegu chirurgicznym. W związku z tym należy ocenić stan ogólny zwierzęcia. Z jednej strony zabieg należy wykonać jak najszybciej, z drugiej strony nie każdy pacjent kwalifikuje się od razu do zabiegu chirurgicznego. Należy zawsze wykonać oprócz zwykłego badania klinicznego, badanie krwi. W przypadku takich objawów jak wysoka temperatura ciała, zaburzenia pracy nerek i/lub wątroby, czy złego stanu ogólnego spowodowanego toksemią, należy poprawić stan ogólny pacjenta.

Technika wykonania zabiegu: ovariohysterectomia

Cięcie powłok brzusznych wykonuje się w linii białej od pępka w kierunku doogonowym starając się wykonać jak najmniejsze cięcie (1,5 - 5 cm). W przypadku "zamkniętego" ropomacicza długość cięcia dyktuje średnica wypełnionego ropą rogu macicznego. Macicę wydobywa się z pomocą specjalnego haczyka (fot.1). Następnie wydobywa się torebkę jajnikową, Zakłada się kleszczyki na więzadło jajnikowe i podwiązuje jajowody. W dalszej kolejności odcina się wydobyty z torebki jajnikowej jajnik i na powstały kikut więzadła oraz tętnicy jajnikowej zakłada się przewiązkę. Podobnie postępuje się z jajnikiem przeciwnym. Później zakładamy przewiązki na trzon i szyjkę maciczną, po czym pomiędzy przewiązkami odcinamy macicę. Po wycięciu macicy szyje się powłoki brzuszne oraz skórę.

  Fot. 1 - Wydobycie rogu macicy
  Fot. 2 - Założenie kleszczyków na więzadło jajnikowe (c), podwiązanie jajowodów (a). Widoczna jest torebka jajnikowa (b).
  Fot. 3 - Odcięcie jajnika
  Fot. 4 - Podwiązanie kikuta więzadła i tętnicy jajnikowej
  Fot. 5 - Podwiązanie i odcięcie przeciwnego jajnika
  Fot. 6 - Założenie przewiązek na trzon i szyjkę maciczną
  Fot. 7 - Rana pooperacyjna długości 3 cm

Leczenie zachowawcze:

 • 1. Kiedy można podjąć próbę leczenia?
 • próba leczenia zachowawczego może dotyczyć suki z otwartym ropomaciczem
 • leczenie powinno być nieustannie kontrolowane laboratoryjnie - cytologia + badania krwi + USG
 • próbę leczenie można podjąć gdy nie występują objawy innych schorzeń, właściciel jest świadomy zagrożenia i kosztów leczenia oraz leczenie należy prowadzić w osłonie antybiotykowej
 • 2. Tryb postępowania:
 • otwarcie szyjki macicznej i zapewnienie opróżnienia macicy - prostaglandyna F 2-alfa, prostaglandyna E1 (Misoprostol) lub algepriston
 • zabezpieczenie przeciwbakteryjne - Ogólnie - antybiotyki o szerokim spektrum działania. Domacicznie - sulfonamid z trimetoprimem lub antybiotyk (w zależności od wyników badania bakteriologicznego) lub wodny 0,5% roztwór jodu.
 • zapewnienie regeneracji błony śluzowej macicy - wlewy domaciczne witaminy A, leki homeopatyczne


Maja Ingarden
http://therios.strefa.p

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie